info@kuiperburger.nl +31 (0)85 - 044 26 00
Ga omhoog

Carbon Capture

Duurzame energie opwekken door CO2 af te vangen.

Meer duurzame energie

Nederland wil de negatieve effecten en het gebruik van fossiele energiebronnen zoals steenkool, aardolie en aardgas terugdringen. Dit enerzijds om CO2 uitstoot te reduceren en anderzijds om een meer duurzame energieproductie te creëren. Om dit te bereiken kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van CO2-afvang, oftewel Carbon Capture and Storage (CCS). Het nieuwe kabinet heeft het lang verwachte regeerakkoord in oktober 2017 gepresenteerd met daarin een CO2-reductiedoel van 49 procent in 2030 ten opzichte van 1990. Afvang en opslag van CO2 wordt hierin beschreven als een geschikte technologie, voornamelijk voor de industrie, om de reductiedoelstelling te behalen.

CO2 afvangen (Carbon Capture)

CO2 afvangen is een techniek die voor bijvoorbeeld de chemische industrie al eerder in beeld is geweest. Een bekend voorbeeld is de ondergrondse opslag voor CO2 in Barendrecht. De CO2 die hier opgeslagen zou worden zou in eerste instantie direct geleverd worden aan de tuinders, maar dat ging niet door. Vervolgens zou het dus worden opgeslagen onder Barendrecht. Dat ging als gevolg van weerstand bij de bewoners ook niet door. Echter de nieuwste kolencentrales op de Maasvlakte zijn wel voorbereid op mogelijke CO2 afvang. Er is in de installatie ruimte voor gehouden, maar de benodigde installatie is in de praktijk niet aanwezig. Een belangrijke reden daarvoor is dat er tot voor kort geen rendabele toepassing was voor de af te vangen CO2.

Toepassingen

Wat te doen met afgevangen CO2? Er is veel meer CO2 dan tuinders nodig hebben in hun kassen. Nog afgezien van de kosten om de CO2 bij de tuinders te krijgen. Daarbij moet ook gekeken worden naar de bijbehorende CO2-voetafdruk van het geheel. Levert het meer op dan het kost? De andere optie is de ondergrondse opslag van CO2 in (bijna) lege olie- of gasvelden. Wat is daar het rendement van? Of kost dit alleen maar geld? Nog afgezien van de emoties bij de daar eventueel wonende mensen.

Nieuwe invalshoek

Op dit moment wordt gestart met de voorbereidingen om een CO2 afvang installatie te installeren in Nederland. Maar dan eentje die doelbewust slechts een deel van de CO2 gaat afvangen. Het af te vangen deel is afgestemd op de behoefte bij lokale tuinders en zal dus in de directe omgeving worden gebruikt. Opslag is dus niet nodig. Door deze nieuwe invalshoek kan de investering beperkt blijven en kan CO2 nuttig worden toegepast. Hierdoor wordt de installatie die de CO2 uitstoot een stukje duurzamer.

Vergunningen

Als vergunningenexperts met een passie om Nederland duurzamer te maken, zijn wij inmiddels gestart om voor bovengenoemde installatie een vergunning aan te vragen. Wij hebben er groot vertrouwen in dat deze vergunning verleend zal worden. Als u er over denkt ook CO2 te willen afvangen of anderszins uw installaties duurzamer wil maken, kunnen wij u goed helpen bij het maken van belangrijke keuzes en met het volledig verzorgen van het vergunningtraject. Ook kunnen wij u helpen bij een compliance toets en het omgevingsmanagement.

foto door: Hanno Lans

Marco van de Pavoordt

Wilt u meer weten over pyrolyse installaties en vergunningen, neem contact met mij op via M.vandePavoordt@kuiperburger.nl of per telefoon op 085-044 26 00. Ik help u graag!