info@kuiperburger.nl +31 (0)85 - 044 26 00
Ga omhoog

Pyrolyse - Duurzame Energie

De duurzame optie voor uw afval

Meer duurzame energie

Nederland wil af van fossiele energiebronnen zoals steenkool, aardolie en aardgas. Dit om enerzijds de CO2 productie te reduceren en anderzijds om een meer duurzame energieproductie te creëren. Maar dan moeten er andere energiebronnen voor in de plaats komen. De bekende bronnen zijn zonne-energie en windenergie. Maar er zijn meer bronnen van duurzame energie.

Pyrolyse

Pyrolyse is een opkomende techniek. Het lijkt op verbranden, maar dan op een betere, efficiëntere manier. Bij Pyrolyse wordt het materiaal meer ontleedt. Dit wordt gedaan bij een lagere temperatuur dan wanneer het materiaal verbrand zou worden. Vaak wordt er ook voor gezorgd dat er minder zuurstof aanwezig is. Vervolgens ontstaat synthesegas. Dit gas kan weer omgezet worden naar methaangas en dat kan weer als vervanger dienen voor aardgas. Ook kan het synthesegas direct verbrand worden op een zeer efficiënte manier en zo direct warmte en elektriciteit opgewekt worden. Wat het meest handig is om te doen, hangt van de behoefte en de situatie af.

Technisch lastig

Een belangrijk probleem bij pyrolyse zijn verontreinigingen. Doordat de temperaturen niet zo hoog zijn, kunnen er verontreinigingen, die al in het materiaal zitten, vrijkomen. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in teervorming. Deze verontreinigingen moeten eerst verwijderd worden alvorens het synthesegas goed gebruikt kan worden.

Verschillende stoffen

Voor het ingangsmateriaal kunnen diverse stoffen gebruikt worden. Er wordt veel getest met hout, maar interessanter zijn uiteindelijk stoffen als afvalstoffen, waardoor de pyrolyse energieopwekking kan combineren met  materiaalterugwinning. Dat is dubbele winst.  Maar elk ingangsmateriaal kan een eigen specifieke verontreiniging veroorzaken.

Vergunningen

Pyrolyse is nog geen veel toegepaste technologie, maar is in opkomst. Dat betekent dat de wetgeving hier op nog niet specifiek is voorbereid en er dus altijd een volledig vergunningtraject moet worden doorlopen. Als het daarbij de bedoeling is dat de pyrolyse moet gaat werken op afvalstoffen komt de hele afvalstoffenwetgeving ook nog eens om de hoek kijken. Een vergunningtraject kan dan ok zo maar meer dan 1 jaar gaan duren. Als het dan ook nog de bedoeling is om het synthesegas op te werken tot aardgasvervanger en aan het aardgasnet te leveren, komt er nog meer om de hoek kijken. En dat voor een technologie die meer uit de afvalstoffen haalt dan dat we nu doen, ook al hebben wij in Nederland goede afvalverbrandingsinstallaties met energieterugwinning.

Hulp

Als vergunningenexpert met een passie om Nederland duurzamer te maken, hebben wij inmiddels al meerdere vergunningaanvragen succesvol verzorgd voor pyrolyse installaties. Als u er over denkt een pyrolyse installatie te willen gaan installeren, of als u bouwer bent van pyrolyse installaties en deze wil verkopen in Nederland kunnen wij u goed helpen bij het maken van belangrijke keuzes en het volledig verzorgen van het vergunningtraject. Ook kunnen wij u helpen bij de compliance en het omgevingsmanagement.

Marco van de Pavoordt

Wilt u meer weten over pyrolyse installaties en vergunningen, neem contact met mij op via m.vandepavoordt@kuiperburger.nl of per telefoon op 085-044 26 00. Ik help u graag!