Ga omhoog

Terugblik op Toekomstagenda Milieu en Duurzaamheid

Terugblik op de conferentie Toekomstagenda Milieu en Duurzaamheid “Neem per direct afscheid van de term 'faciliterende overheid'”. Aldus luidt het dringende advies van Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) tijdens de drukbezochte conferentie in Utrecht op 17 december over de Toekomstagenda Milieu en Duurzaamheid.

De inspirerende middag resulteert in tal van concrete adviezen van milieu-experts, politici en ondernemers voor een toekomstgericht beleid.

Initiatiefnemer van de conferentie is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, met als organisator de VVM. Bas Eickhout, een van de drie plenaire sprekers, benadrukt dat er een enorme omslag nodig is. De urgentie van tal van opgaven vraagt volgens de Europarlementariër om een overheid die duidelijke keuzes maakt, concrete doelen stelt en daarop focust. “Dus niet faciliteren, maar sturen. De terugtredende overheid is namelijk vooral van belang voor bedrijven die nu sterk zijn in fossiele energie.”   In een reactie erkent Chris Kuijpers, directeur-generaal Milieu en Internationaal van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, dat het oplossen van de grote vraagstukken om meer regie van de overheid vraagt. Het scheppen van draagvlak en het enthousiasmeren van de samenleving vindt hij persoonlijk belangrijke ingrediënten. “De bewustwording is enorm toegenomen in de afgelopen paar jaar. Dat zie je ook terug in het akkoord van Parijs. Daar moeten we op voortbouwen met consistent beleid. We moeten een speelveld creëren dat iedereen aanmoedigt de handen uit de mouwen te steken.”

Lees meer over deze dag via de VVM