Ga omhoog

Uw bedrijf verhuizen

Is de locatie te klein geworden voor uw bedrijf? Of wilt u onderdelen samenvoegen op een nieuwe locatie?

Als u uw bedrijf wilt verhuizen, zijn een aantal zaken erg belangrijk. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Staat het bestemmingsplan uw bedrijf toe?
 • Geeft de nieuwe locatie ook ruimte voor uw mogelijke toekomstplannen?
 • Is er voldoende beschikbare milieuruimte op de nieuwe locatie?
 • Zijn er mogelijk omwonenden of anderen die niet op uw bedrijf zitten te wachten?
 • Welke vergunningen zijn allemaal nodig? En wanneer zijn die nodig?
 • Hoe ziet de planning van die vergunningen er uit?
 • Is er een MER (Milieueffectrapport) nodig?
 • Wordt ontwikkeling van de nieuwe locatie mogelijk beperkt door archeologische waarden of de aanwezigheid van bijzondere dieren of planten?

Wij brengen orde en duidelijkheid op de onderwerpen die bij een verhuizing van belang zijn en helpen u eventuele valkuilen zo goed mogelijk te ontwijken. Zo weet u welke risico’s er kunnen zijn en hoe daar het best mee omgegaan kan worden.

Kuiper & Burger ondersteunt u op de volgende vlakken:

 • Het uitvoeren van een locatiescan voor één of meerdere mogelijke locaties;
 • Het in kaart brengen van mogelijke risico’s;
 • Het in kaart brengen van alle benodigde vergunningen met bijbehorende termijnen;
 • Verifiëren dat uw activiteiten nu en in de toekomst passen in het bestemmingsplan;
 • Het opstellen van een MER of m.e.r.-beoordeling;
 • Het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing;
 • Het opstellen van aanvragen voor alle benodigde vergunningen;
 • Het uitvoeren van omgevingsmanagement, strategie en communicatie met alle partijen;
 • Het verzorgen en begeleiden van de benodigde onderzoeken en procedures.