Ga omhoog

Bedrijfsactiviteiten veranderen of bedrijf uitbreiden

Wanneer u uw bedrijfsactiviteiten wilt gaan veranderen of uw bedrijf wilt gaan uitbreiden dan zijn een aantal zaken erg belangrijk. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Staat het bestemmingsplan uw verandering of uitbreiding toe?
 • Geeft de locatie ook ruimte voor mogelijke toekomstplannen?
 • Wat is de beschikbare milieuruimte op de locatie en is deze voldoende?
 • Zijn er mogelijk omwonenden of anderen die niet op deze verandering of uitbreiding zitten te wachten?
 • Welke vergunningen zijn nodig voor de bedrijfsvoering?
 • Hoe ziet de planning van het vergunningsproces er uit?
 • Is er een MER (Milieueffectrapport) nodig? Of een m.e.r-beoordeling?
 • Is er  een ruimtelijke onderbouwing nodig?
 • Gaat u bestaande ruimte gebruiken of een nieuw stuk terrein?
 • Is ontwikkeling van de nieuwe locatie mogelijk beperkt door archeologische waarden of de aanwezigheid van bijzondere dieren of planten?

 

Waar wij u kunnen ondersteunen

Wij brengen orde en duidelijkheid op alle onderwerpen die bij een verandering of uitbreiding van belang zijn en helpen u eventuele valkuilen zo goed mogelijk te ontwijken. Zo weet u welke  risico’s er mogelijk  zijn en hoe daar het best mee omgegaan kan worden.Wij ondersteunen u op alle benodigde stappen in het hele traject. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het in kaart brengen van alle benodigde vergunningen met bijbehorende termijnen;
 • Het in kaart brengen van mogelijke risico’s;
 • Verifiëren dat uw activiteiten nu en in de toekomst passen in het bestemmingsplan;
 • Het opstellen van een MER of m.e.r.-beoordeling;
 • Het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing;
 • Het opstellen van aanvragen voor alle benodigde vergunningen;
 • Het uitvoeren van omgevingsmanagement, strategie en communicatie met alle partijen;
 • Het verzorgen en begeleiden van de benodigde onderzoeken en procedures.

 

Neem contact met ons op

Wanneer u uw bedrijfsactiviteiten wilt gaan veranderen of uw bedrijf wilt gaan uitbreiden dan zijn een aantal zaken erg belangrijk. Wilt u orde en duidelijkheid op alle onderwerpen die bij het veranderen of uitbreiden van belang zijn? Kuiper & Burger ondersteunt u graag en helpen u de eventuele valkuilen zo goed mogelijk te ontwijken. U kunt contact met ons opnemen via de contactpagina, telefonisch via 085-044 26 00 of via de e-mail op info@kuiperburger.nl