Ga omhoog

Wet natuurbescherming – Stikstof – Stikstofdepositie

Op 29 mei 2019 zette de Raad van State een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS) omdat het programma niet voldoet aan de voorwaarden van de Europese Habitatrichtlijn. Sindsdien zit Nederland ‘op slot’ en is onzekerheid troef.

Wij vragen al vele jaren vergunningen aan in het kader van de Wet natuurbescherming. Ook sinds de Raad van State uitspraak van 2019 hebben wij al voor meerdere projecten doorgang weten te verkrijgen.

Wij bekijken voor u welke emissies en effecten uw initiatief heeft, welke gevolgen dit heeft en hoe die op te lossen. Wij doen daarvoor ook de benodigde AERIUS Calculator berekeningen. Indien nodig werken wij verschillende scenario’s uit met bijbehorende voor- en nadelen zodat u het beste besluit kunt nemen.

In sommige gevallen zijn er extra stappen noodzakelijk om uw stikstofproblematiek aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan intern- of extern salderen, een passende beoordeling of een ADC-toets. Wij helpen de meest geschikte oplossing te vinden voor uw situatie.

Wij doen dit voor kleine initiatieven als ook voor grote bedrijven, losstaand als in combinatie met andere vergunningprocedures, zoals de omgevingsvergunning milieu of bestemmingsplanprocedures.