info@kuiperburger.nl +31 (0)85 - 044 26 00
)
Ga omhoog
Vergunningen

Vergunningen

Voor een nieuwe ontwikkeling in uw bedrijf heeft u vaak ook één of meerdere vergunningen nodig. Uitzoeken welke vergunningen nodig zijn en deze op tijd krijgen is nog een hele klus. Wij zorgen voor de tijdige indiening van alle benodigde aanvragen en begeleiden het vergunningproces waar nodig.

Ga omhoog
Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid is zoveel meer dan regelgeving. Geen dikke dossiers 'omdat het moet', die alleen maar in de kast staan. Wij maken voor u een compact systeem waar in staat wat nodig is en waarmee u daadwerkelijk grip krijgt op de externe veiligheid in uw bedrijf.

Ga omhoog
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening

Bij veranderingen in het bedrijf krijg je soms te maken met het bestemmingsplan en dat kan best een uitdaging zijn. Naast een vergunning kan dan ook een toestemming voor het afwijken van het bestemmingsplan nodig zijn of zelfs een geheel nieuw bestemmingsplan voor uw project. Andersom kunnen veranderingen in het bestemmingsplan zorgen voor problemen bij het realiseren van toekomstplannen voor uw bedrijf.

Ga omhoog
Energie

Energie

Wij kijken naar de bestaande kosten en hoe deze te verlagen. Hoewel energietrajecten soms de naam hebben van "snelle business" doen wij dit volledig in overeenstemming met onze normen en waarden. Oftewel o.a. volledig transparant en gericht op de duurzame relatie met onze klant.

Ga omhoog
Management-Systemen

Management-Systemen

Inzicht in het functioneren van uw organisatie is belangrijk om te zien of u aan gestelde doelen voldoet en om verbetering van de processen mogelijk te maken. Wij maken voor u inzichtelijk of u voldoet aan de wetgeving, interne- en externe regelgeving en of uw kwaliteits-, milieu- of arbozorgsysteem nog effectief zijn.

Ga omhoog
Wet & Regelgeving

Wet & Regelgeving

Kuiper & Burger is goed op de hoogte van (ontwikkelingen in) wet- en regelgeving op de gebieden milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening. Deze kennis zetten wij graag in om u te helpen. Naast juridische kennis beschikken onze ingenieurs over technische kennis om te kunnen beoordelen of bepaalde wijzigingen relevant zijn voor uw bedrijf.

Ga omhoog
Crisismanagement

Crisismanagement

Een crisis vraagt van uw management wezenlijk andere kennis en vaardigheden dan een reguliere situatie. Gerichte omgang met betrokkenen, escalatie, (reputatie)schade, informatie, media en communicatie zijn cruciale factoren bij een goede crisisbeheersing.