info@kuiperburger.nl +31 (0)85 - 044 26 00
)
Ga omhoog

Masterclass

Inleiding tot geluid

Geluid is voor mensen die hier niet dagelijks mee werken een ongrijpbaar iets, om u een beetje te ondersteunen geeft Kuiper & Burger een Masterclass over dit thema. In deze masterclass wordt de basis van akoestiek behandeld, hoe te rekenen met geluid en wordt uw kennis op de proef gesteld tijdens een aantal casussen om u te helpen uw gevoel voor akoestiek te verbreden. Verdeeld over een aantal modules komen de basisprincipes van werken met geluid, maar ook met wet- en regelgeving aan de orde.

Opzet van de masterclass

In deze Masterclass wordt het thema geluid in begrijpelijk Nederlands uitgelegd. De masterclass is opgedeeld in drie modules, met oog op interactief om uw kennis te prikkelen 

Geluid in de wet- en regelgeving

Welke eisen worden er gesteld aan bedrijven op het gebied van geluid? Waar zijn deze te vinden? Waar is vastgelegd hoe geluid gemeten en berekend moet worden?
Deze vragen en meer worden in deze module behandeld.  

Het doel van deze module is om u een gevoel te geven, hoe geluid vervlochten is in de Nederlandse wet- en regelgeving 

Rekenen met geluid

Schrikt de term “logaritmisch rekenen” u af?
In deze module zullen wij proberen hiermee af te rekenen. Wij zullen u enkele basisregels en handvatten meegeven om eenvoudige berekeningen zelf uit uw hoofd te kunnen doen. 

Tijdens deze module zult u zelf aan de slag gaan met eenvoudige sommen en kleine casussen. Hiervoor hoeft u niet eens een rekenmachine mee te brengen. 

In deze module zullen wij ook iets dieper ingaan op geluidsmodellering en hoe de verschillende bronnen in een geluidsmodel werken.

Het doel van deze module is om u naar huis te laten gaan, met de basisvaardigheden om met geluid te rekenen en een inschatting te kunnen maken van wat een aanpassing op uw bedrijf voor gevolgen heeft voor de geluidsuitstraling.

Geluid met gevoel

Omloopgeluid, reflecties, bodemdemping, nabijheidsveldcorrecties. Allemaal termen die u kunt tegenkomen als u een akoestisch rapport doorneemt. Maar wat betekenen al deze termen.  

Als u het de akoestisch adviseur vraagt dan krijgt u vaak een standaard verhaal, waar de term niet heel duidelijk wordt uitgelegd.

In deze module zullen wij de veel voorkomende termen in begrijpelijke taal uit te leggen, aan de hand van figuren en andere begrijpbare media gaan wij u uitleggen wat dit nou allemaal precies betekend.  

Het doel van deze module is om u een gevoel te geven van de basisterminologie om zo een kritische blik te kunnen werpen op  een akoestisch rapport en de bijbehorende metingen.

Vragen?

Uiteraard is er tijdens de masterclass genoeg ruimte om vragen te stellen.

Tijdsbesteding

De drie modules die onderdeel uitmaken van deze masterclass, bedragen per module circa 45 minuten. Tussen de modules is er tijd om vragen te stellen en even met de mede-cursisten te praten voordat de volgende module begint.

Programma:

De datum van deze Masterclass is donderdag 22 november 2018.

Inloop 13:00 – 13:30
Masterclass 13:30 – 16:30
Gelegenheid tot netwerken 16:30 – 17:00

Locatie

De Masterclass wordt bij Kuiper & Burger georganiseerd. Het adres is Jan van Beaumontstraat 1, 2805 RN Gouda.  

Over de docent

De Masterclass wordt gegeven door geluidsspecialist ing. Raoul Hagenbeek, werkzaam als adviseur bij Kuiper & Burger. Hij heeft ruim 7,5 jaar werkervaring bij een akoestisch adviesbureau.

Kosten

€ 195,-- excl. BTW (vooraf te voldoen)

Certificaat

Aan het einde van de cursusdag krijgt u van ons een certificaat van deelname. 

Overige Masterclasses

Kuiper & Burger geeft regelmatig een masterclass over actuele milieu- en veiligheidsthema’s.  Wilt u deze Masterclass wel volgen, maar kunt u niet op deze datum? Laat het ons weten en we kijken of we de Masterclass ook op een andere datum kunnen geven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons opnemen:

e-mail: info@kuiperburger.nl
Tel.: 085-044 26 600