info@kuiperburger.nl +31 (0)85 - 044 26 00
)
Ga omhoog

Masterclass

Milieuaspecten in het besluit activiteiten leefomgeving

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) bevat algemene regels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving. De kern van het BAL is algemeen voorschriften voor activiteiten verbinden. In de deze masterclass wordt een beknopte, overzichtelijke versie van het Bal gepresenteerd met een focus op milieuaspecten. Deze masterclass wordt ook aandacht gegeven aan verschillen tussen het Bal en het Activiteitbesluit Milieubeheer, algemene regels en regels voor complexe bedrijven.

Opzet van de Masterclass

De masterclass behandelt de volgende onderwerpen:

  • Het BAL
  • Het Bal versus het Activiteitbesluit milieubeheer
  • Algemene regels en regels voor complexe bedrijven
  • Enkele casussen om zelf mee te oefenen

De Masterclass wordt  interactief opgezet waarin je kennis maximaal wordt benut. Er is ook ruimte om zelf met vragen te komen. 

Het Besluit activiteiten leefomgeving

Het Bal is een van de vier algemene maatregels van bestuur in de Omgevingswet. Na de masterclass kun je, met behulp van het Bal, antwoord geven op de volgende vragen: “Wat staat er in het Bal?”, “Voor wie zijn de regels van het Bal van toepassing?” en “ Wanneer bedrijven vergunningplicht en meldingsplicht zijn?”.  

Het Bal versus het Activiteitbesluit milieubeheer

Het Bal is in veel opzichten de opvolger van het Activiteitbesluit milieubeheer. Toch zijn er verschillen tussen het Bal en het Activiteitbesluit. We bespreken de overeenkomsten en de verschillen. 

Algemene regels en regels voor complexe bedrijven

In de Omgevingswet worden bedrijven verdeeld in complexe en niet-complexe bedrijven. In de masterclass wordt aandacht besteedt aan de algemene regels en de regels die voor deze bedrijven gelden.  

Casussen

Na het bespreken van de theorie wordt de kennis meteen in de een aantal casussen toegepast. U  wordt gevraagd aan de slag te gaan met concrete actuele vraagstukken onder de begeleiding van de docent. Er wordt ruimte gereserveerd om uw vragen door te nemen.   

Programma:

De datum van deze Masterclass is donderdag 25 oktober 2018.

Inloop   13:00 – 13:30
Masterclass   13:30 – 16:30
Gelegenheid tot netwerken 16:30 – 17:00

 

Locatie

De Masterclass wordt bij Kuiper & Burger georganiseerd.
Het adres is Jan van Beaumontstraat 1, 2805 RN Gouda. 

Over de docent

De cursus wordt gegeven door mevrouw ir. Åsa Norrthon, directeur van Kuiper & Burger en expert op het gebied van wet- en regelgeving.  

Kosten

€ 195,-- excl. BTW (vooraf te voldoen).

Certificaat

Aan het einde van de cursusdag krijgt u van ons een certificaat van deelname. 

Overige Masterclasses

Kuiper & Burger geeft regelmatig een masterclass over actuele milieu- en veiligheidsthema’s. Wilt u deze Masterclass wel volgen, maar kunt u niet op deze datum? Laat het ons weten en we kijken of we de Masterclass ook op een andere datum kunnen geven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons opnemen:

e-mail: info@kuiperburger.nl
Tel.: 085 - 044 26 605