info@kuiperburger.nl +31 (0)85 - 044 26 00
Ga omhoog
Afbeelding Nederland helpt ontwikkelingslanden met klimaatplannen

Nederland helpt ontwikkelingslanden met klimaatplannen

Nederland krijgt een nog prominentere rol

Nederland krijgt een nog prominentere rol in het helpen van ontwikkelingslanden bij de vermindering van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en de aanpassing aan klimaatverandering. Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft vandaag, samen met minister Carlos Manuel Rodríguez van Milieu en Energie van Costa Rica, het voorzitterschap van het NDC-partnerschap overgenomen van Duitsland en Marokko. Dat gebeurde tijdens de COP24, de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in het Poolse Katowice.

Lees meer >

Ga omhoog
Afbeelding De rol van de bodem in ons voedselsysteem

De rol van de bodem in ons voedselsysteem

woensdag 23 januari 2019 17:30 - 20:30

Zowel de plantaardige als de dierlijke producten in onze voeding, komen grotendeels voort uit teelten in en op de bodem. Daarbij biedt de bodem de fysieke locatie, bepaalt de mogelijkheden voor vochtopname en levert vele nutriënten, al dan niet door bemesting toegevoegd.

Lees meer >

Ga omhoog
Afbeelding Handreiking risicoanalyse ZZS in afvalstoffen beschikbaar

Handreiking risicoanalyse ZZS in afvalstoffen beschikbaar

Op 21 november 2018 publiceerde Rijkswaterstaat de 'Handreiking risicoanalyse ZZS in afvalstoffen'.

Op 21 november 2018 publiceerde Rijkswaterstaat de 'Handreiking risicoanalyse ZZS in afvalstoffen'. De handreiking helpt bedrijven en vergunningverleners bij de beoordeling of toepassing van afvalstoffen met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) geen onaanvaardbaar risico oplevert voor mens en milieu.

Lees meer >

Ga omhoog
Afbeelding Meer banen in hernieuwbare energie en energiebesparing

Meer banen in hernieuwbare energie en energiebesparing

In 2017 waren er in Nederland 54 duizend voltijdbanen in hernieuwbare energie en energiebesparing.

In 2017 waren er in Nederland 54 duizend voltijdbanen in hernieuwbare energie en energiebesparing. In 2008 waren dit er nog 35 duizend. De werkgelegenheid in de hernieuwbare energie en energiebesparing stijgt onafgebroken sinds 2008, met enkel een kleine terugval in 2011. De werkgelegenheid in de conventionele energie groeide vanaf 2008 gestaag tot 2014, waarna zij terugviel tot het niveau van 2008. In 2017 waren er omgerekend 64 duizend voltijdbanen verbonden aan conventionele energie. Dit blijkt uit onderzoek dat het CBS vandaag publiceert.

Lees meer >

Ga omhoog
Afbeelding Zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust en mondiaal, 1890-2017

Zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust en mondiaal, 1890-2017

De zeespiegel langs de Nederlandse kust is in 128 jaar gelijkmatig gestegen met circa 24 cm, ofwel een toename met 1,9 mm per jaar.

De mondiale stijging van de zeespiegel ligt in de zelfde orde van grootte, namelijk circa 22 cm over dezelfde periode. De mondiale stijging van de zeespiegel verloopt minder gelijkmatig en laat tegenwoordig een versnelling zien. Deze versnelling is het sterkst zichtbaar sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw.

Lees meer >