info@kuiperburger.nl +31 (0)85 - 044 26 00
Ga omhoog
Afbeelding In 2023 meer duurzame energie dan verwacht

In 2023 meer duurzame energie dan verwacht

De komende jaren gebruiken huishoudens en bedrijven steeds meer duurzaam opgewekte energie.

In 2023 zal het aandeel hernieuwbare energie ten opzichte van de start van het Energieakkoord in 2013 meer dan verdrievoudigd zijn tot 17,3%. Dit is ruim boven de doelstelling van 16% die de 47 partijen in het akkoord hebben afgesproken om de transitie van fossiele naar duurzame energie te maken. Dat blijkt uit de Nationale Energieverkenning 2017 (NEV) die de minister van Economische Zaken mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu vandaag aan de Tweede Kamer stuurt.

Lees meer >

Ga omhoog
Afbeelding 23 november Natuurbeheer en natuurontwikkeling

23 november Natuurbeheer en natuurontwikkeling

Mini simposia georganiseerd door Regelink over Natuurbeheer en natuurontwikkeling

De afgelopen jaren hebben de organisaties van de Terogroep, waar Regelink Ecologie & Landschap onderdeel van is, een groot netwerk en schat aan kennis en ervaring opgebouwd. Dat netwerk, kennis en ervaring delen we via onze websites, artikelen in vakbladen, door middel van cursussen, maar ook door middel van mini-symposia. Ieder jaar organiseren we een aantal mini-symposia, verspreid in het land.

Lees meer >

Ga omhoog
Afbeelding Duurzaamheid vaak reden voor familiebedrijven om te gaan innoveren

Duurzaamheid vaak reden voor familiebedrijven om te gaan innoveren

De uitkomsten van onderzoek naar innovatie rondom familiebedrijven ontkracht de mythe dat familiebedrijven niet innovatief zouden zijn.

Dat blijkt uit het onderzoeksrapport van prof. dr. Roberto Flören, hoogleraar familiebedrijven aan Nyenrode Business Universiteit, in samenwerking met ING en NPM Capital. Eigenaren van familiebedrijven steunen het innovatiebeleid meer dan eigenaren van niet-familiebedrijven. Tegelijk laat het onderzoek zien dat wanneer er meer financiële middelen beschikbaar zijn, bijna een derde van de familiebedrijven innovatiever zou zijn. Familiebedrijven doen op het gebied van innovatie dan ook niet onder voor andere typen bedrijven. Duurzaamheid blijkt vaak een externe reden voor familiebedrijven te zijn om te gaan innoveren.

Lees meer >

Ga omhoog
Afbeelding Kabinet haalt klimaatdoelen maar half terwijl CO2 door het dak gaat

Kabinet haalt klimaatdoelen maar half terwijl CO2 door het dak gaat

Het door het kabinet Rutte-III voorgestelde emissiedoel van 49% reductie in 2030 wordt maar voor de helft gehaald

Om de beoogde reductie van 49% in 2030 te halen, zullen in een nieuw klimaat- en energieakkoord aanvullende maatregelen uitgewerkt moeten worden. Dat concludeert het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) inhaar doorrekening van de kabinetsplannen. Ondertussen stijgen de CO2 emissies door het dak, tot in onze beschaving nog nooit geziene hoogtes, zo rapporteert het Wereld Meteorologisch Bureau van de VN.

Lees meer >

Ga omhoog
Afbeelding Green transport

Green transport

Why Arctic fleet should prefer gas fuel to diesel

Experts explained how much time it takes to create an arctic "green" fleet and what role the state plays in this.

Lees meer >