info@kuiperburger.nl +31 (0)85 - 044 26 00
Ga omhoog

De rol van de bodem in ons voedselsysteem

woensdag 23 januari 2019 17:30 - 20:30

Zowel de plantaardige als de dierlijke producten in onze voeding, komen grotendeels voort uit teelten in en op de bodem. Daarbij biedt de bodem de fysieke locatie, bepaalt de mogelijkheden voor vochtopname en levert vele nutriënten, al dan niet door bemesting toegevoegd. 

 

Een gezonde bodem met een grote diversiteit aan bodem organismen is essentieel voor goede gewasgroei, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Aan de andere kant kan, een te sterke belasting van de bodem door intensieve landbouw, leiden tot verlies aan bodemkwaliteit. Door verdichting kunnen er minder groeimogelijkheden voor planten zijn en kan de waterhuishouding van de bodem verstoord raken. Door verlies aan nutriënten in de bodem kan zowel de hoeveelheid als de kwaliteit en voedingswaarde van de geproduceerde gewassen minder worden. Mogelijk verlies aan bodem-biodiversiteit kan, zowel de groei als de bescherming tegen ziektes in gevaar brengen.

Op deze bijeenkomst in de reeks “Ons voedselsysteem, duurzaam en gezond” willen we de rol van de bodem voor een duurzaam en gezond voedselsysteem bespreken. Na een korte inleiding zullen we eerst kijken naar de effecten van de voedselproductie op de bodem-kwaliteit. Daarna willen we bekijken wat er nodig is om die negatieve effecten terug te dringen. Tenslotte gaat het om de vraag hoe we in de toekomst de voedselproductie moeten sturen om ook op langere termijn voldoende hoogwaardig voedsel te kunnen produceren. We zullen hierbij onder andere ingaan op het belang van kringloop/circulaire landbouw voor het zeker stellen van een gezonde bodem.

Lees het gehele programma via VVM Café

foto door: Paul van de Velde