Ga omhoog

Post-Paris: Hoe verder na het klimaatakkoord?

Debatcyclus deel 1

Gisteren was er het Debatcyclus deel 1 met als topic: Post-Paris, hoe verder na het klimaatakkoord? We zijn benieuwd of mensen hierbij aanwezig zijn geweest en zo ja, laat ons weten wat uit het debat is gekomen via info@kuiperburger.nl

 

Wat werd er besproken gisteren?

De nieuwe VVM-sectie Klimaat start op dinsdagavond 7 juni een debatcyclus over de implicaties van het klimaatakkoord van Parijs. Met aandacht voor zowel de nationale als de internationale kant van het klimaatprobleem. Rekening houdend met zowel de korte als de lange termijn. En gevoelige discussieonderwerpen als de rol van biomassa en ‘negatieve emissies’ niet schuwend.  

Bijna 200 regeringsleiders stemden december 2015 in Parijs in met een nieuw bindend klimaatakkoord. Daarmee moet de opwarming van de aarde worden beperkt tot maximaal 2 graden, met 1,5 graad als streefwaarde. Euforisch was de stemming direct na afloop van de top, terecht? En wat betekent het akkoord voor Nederland? Wie gaat wat doen en wanneer? Wat zijn de gevolgen voor bijvoorbeeld de brandstofindustrie, nu Parijs wordt gezien als startpunt van de afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen?  

 

Debatcyclus

De debatcyclus ‘Post-Paris’ van de VVM-sectie Klimaat gaat in op alle vraagtekens over het klimaatakkoord. De aftrap vindt plaats op dinsdag 7 juni, vanaf 18.30 uur, op het bureau van de VVM – Arthur van Schendelstraat 800 in Utrecht. Anita van den Ende (Ministerie van IenM), Gert-Jan Lankhorst (GasTerra) en Frans Rooijers (Adviesbureau CE Delft) gaan het gesprek aan.  

Anita van den Ende zal een korte terugblik geven op de uitkomsten van Parijs en wat dit voor Nederland betekent. Gert-Jan Lankorst zal vertellen hoe GasTerra de transitie naar een duurzame onderneming denkt te gaan maken nu de core-business van het gasbedrijf op middellange termijn niet meer houdbaar lijkt. Hoe ziet GasTerra haar rol in de transitie en waar loopt het bedrijf tegenaan? CE Delft heeft voor menig lokale overheid onderzocht hoe zij kunnen komen tot klimaatneutraliteit, waarbij er bij voorkeur alleen gebruik wordt gemaakt van duurzame bronnen. Wat is daarvoor nodig? Hoe kunnen overheden, gezien de urgentie, binnen de gestelde termijnen bijdragen aan de energietransitie?

 

Bron: VVM