Ga omhoog

Nationale Milieudag 2018

Wetenschap versus emotie

De milieuprofessional heeft tegenwoordig vaak te maken met inwoners, media en politici die zich vooral laten leiden door emoties en wensdenken. Inhoudelijke kennis wordt dan ontkend, gebagatelliseerd of verdacht gemaakt. Hoe beïnvloedt dit gegeven de beslissingen van politiek, bedrijven én van individuen? En hoe houdt de milieuprofessional zich staande, wanneer oneigenlijke argumenten steeds meer het debat over complexe vraagstukken bepalen? 

 

Een voorbeeld vormen de klimaatsceptici die het leven van klimaatonderzoekers tamelijk lastig maakt. Of het ‘van het gas los’-beleid waarvan het nog maar de vraag is of dit een fossielvrije energievoorziening wel dichterbij brengt. En wat te denken van de roep om ruim baan te geven aan biologische landbouw? ‘Biologisch’ klinkt schoon, maar is deze teeltwijze wel zo goed voor het milieu en natuur als het lijkt? En daarnaast, kunnen we met alleen biologische landbouw de groeiende wereldbevolking voeden? Zo spelen er tal van actuele vraagstukken waarbij feitenkennis ondergesneeuwd dreigt te raken. De achtergrond van wetenschap versus emotie vormt de kern van het programma van de Nationale Milieudag 2018.

Alle deelnemers ontvangen het thema nummer van het Tijdschrift Milieu: Wetenschap versus emotie

Wat doet het met uw eigen emoties als u weet hoeveel lood er in uw grond zit?
Neem een eigen grondmonster mee en laat dit ter plekke analyseren! Zie workshop 2D.    

 

Bekijk het programma

Meer over de sprekers

 

vrijdag 29 juni 2018
09:00 - 17:30
RIVM
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven

 

Lees hier meer: https://www.vvm.info/nationalemilieudag

foto: Mario