Ga omhoog

Vrijgekomen niet-gevaarlijk industrieel afval naar afvalcategorie, 2010-2014

In 2014 kwam 13,6 miljoen ton niet-gevaarlijk afval vrij uit de industrie.

In 2014 kwam 13,6 miljoen ton niet-gevaarlijk afval vrij uit de industrie. Dit is 2 procent minder dan in het jaar ervoor en 5 procent minder dan in 2010. Bijna de helft van de bestaat uit dierlijk, plantaardig afval.

Hoeveelheid industrieel afval daalt vanaf 2011

De totale hoeveelheid industrieel afval daalde vanaf 2011 met ongeveer twee procent per jaar. Van bijna alle categorieën zijn de hoeveelheden gedaald. De grootste bijdrage aan de daling wordt geleverd door de afname van de hoeveelheid slakken en as met 384 duizend ton. Deze afname is veroorzaakt door de beëindiging van de productie van fosfor uit ertsen na 2012. Naast slakken en as draagt de daling van papier en metalen in belangrijke mate bij aan de daling van de hoeveelheid afval vanaf 2011.

 

Bijna al het afval krijgt een nuttige bestemming

In 2014 werd van het totaal van het niet-gevaarlijk industrieel afval voor ruim 96 procent aan nuttige bestemming gevonden. Dit kan recycling zijn of verbranden met energieterugwinning. Afvalstromen als glas, papier en metaal worden bijna volledig gerecycled. Van het dierlijk/plantaardig afval, de grootste afvalstroom, wordt 73 procent gerecycled.

 

bron: Compendium Leefomgeving