info@kuiperburger.nl +31 (0)85 - 044 26 00
Ga omhoog
Afbeelding De rol van de bodem in ons voedselsysteem

De rol van de bodem in ons voedselsysteem

woensdag 23 januari 2019 17:30 - 20:30

Zowel de plantaardige als de dierlijke producten in onze voeding, komen grotendeels voort uit teelten in en op de bodem. Daarbij biedt de bodem de fysieke locatie, bepaalt de mogelijkheden voor vochtopname en levert vele nutriënten, al dan niet door bemesting toegevoegd.

Lees meer >

Ga omhoog
Afbeelding Handreiking risicoanalyse ZZS in afvalstoffen beschikbaar

Handreiking risicoanalyse ZZS in afvalstoffen beschikbaar

Op 21 november 2018 publiceerde Rijkswaterstaat de 'Handreiking risicoanalyse ZZS in afvalstoffen'.

Op 21 november 2018 publiceerde Rijkswaterstaat de 'Handreiking risicoanalyse ZZS in afvalstoffen'. De handreiking helpt bedrijven en vergunningverleners bij de beoordeling of toepassing van afvalstoffen met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) geen onaanvaardbaar risico oplevert voor mens en milieu.

Lees meer >

Ga omhoog
Afbeelding Meer banen in hernieuwbare energie en energiebesparing

Meer banen in hernieuwbare energie en energiebesparing

In 2017 waren er in Nederland 54 duizend voltijdbanen in hernieuwbare energie en energiebesparing.

In 2017 waren er in Nederland 54 duizend voltijdbanen in hernieuwbare energie en energiebesparing. In 2008 waren dit er nog 35 duizend. De werkgelegenheid in de hernieuwbare energie en energiebesparing stijgt onafgebroken sinds 2008, met enkel een kleine terugval in 2011. De werkgelegenheid in de conventionele energie groeide vanaf 2008 gestaag tot 2014, waarna zij terugviel tot het niveau van 2008. In 2017 waren er omgerekend 64 duizend voltijdbanen verbonden aan conventionele energie. Dit blijkt uit onderzoek dat het CBS vandaag publiceert.

Lees meer >

Ga omhoog
Afbeelding Zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust en mondiaal, 1890-2017

Zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust en mondiaal, 1890-2017

De zeespiegel langs de Nederlandse kust is in 128 jaar gelijkmatig gestegen met circa 24 cm, ofwel een toename met 1,9 mm per jaar.

De mondiale stijging van de zeespiegel ligt in de zelfde orde van grootte, namelijk circa 22 cm over dezelfde periode. De mondiale stijging van de zeespiegel verloopt minder gelijkmatig en laat tegenwoordig een versnelling zien. Deze versnelling is het sterkst zichtbaar sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw.

Lees meer >

Ga omhoog
Afbeelding Populaties van 13 van de 20 stadsvogels afgenomen

Populaties van 13 van de 20 stadsvogels afgenomen

In de periode 1990–2017 zijn de populaties van 13 van de 20 voor de stad kenmerkende broedvogelsoorten juist in het stedelijk gebied in aantal afgenomen.

De kuifleeuwerik is als broedvogel zelfs helemaal uit Nederland verdwenen. Alleen van de huiszwaluw neemt sinds 1990 de populatie toe, zowel in de stad als landelijk. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en Sovon.

Lees meer >