Om u voor te bereiden op de invoering van de Omgevingswet bieden we de volgende cursus aan “De Omgevingswet – Zijn wij nog vergunningplichtig?”. De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft voor de meeste bedrijven gevolgen voor de omgevingsvergunning (ook revisievergunning of milieuvergunning genoemd).

Van een bedrijf wordt verwacht dat zij de voorschriften van de milieuvergunning of omgevingsvergunning naleven, maar wat gebeurt hiermee als er geen Wet milieubeheer of Wabo meer is? Wij merken dat er onder bedrijven onrust heerst. Weet u al het antwoord op onderstaande vragen?

  • Ik heb al een vergunning – blijft die gelden en hoelang dan?
  • Ik heb een vergunning maar wat als ik een extra activiteit wil uitvoeren of iets aanpassen? Wat gebeurt er met mijn bestaande vergunning?
  • Ik heb een vergunning voor een activiteit waarvoor onder de Omgevingswet andere regels gaan gelden. Moet ik hieraan voldoen?
  • Ik wil een extra activiteit uitvoeren. Hoe kom ik erachter of deze meldings- of vergunningsplichtig is?
  • Blijft het omgevingsloket online (OLO) bestaan als portal om aanvragen in te dienen?
  • Is het waar dat zowel de Wet milieubeheer als het Activiteitenbesluit komen te vervallen?
  • Is het waar dat er straks geen bestemmingsplannen meer zijn?

Het kan het een hele zoektocht worden om erachter te komen of u straks nog vergunningplichtig bent en welke voorschriften er gaan gelden. Wij kunnen u hier uiteraard bij helpen. Daarnaast hebben wij een masterclass voorbereidt waarin wij een antwoord op bovenstaande vragen geven en u op de weg helpen om zelf de weg te vinden in de nieuwe regelgeving.

Kuiper & Burger geeft regelmatig kennissessies of masterclasses waarbij wij dieper ingaan op een thema. In aanloop naar de Omgevingswet organiseren wij sessies waarbij wij een specifiek deel uitlichten van de veranderingen waarmee uw bedrijf te maken kan krijgen na de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In de kennissessie “De omgevingswet – Zijn wij nog vergunningplichtig?” gaan wij in op de verschillende gevolgen voor de vergunning die kunnen ontstaan. De theorie wordt aan de hand van voorbeelden en enkele oefeningen inzichtelijk gemaakt. Indien u vragen heeft over de gevolgen voor uw organisatie, is er ook de mogelijkheid om deze te stellen.

Interesse? Vraag naar de mogelijkheden via ons contactformulier.

Kosten:              € 99,- ex btw

Groepsgrootte:  ca 8 personen

Trainer Åsa Norrthon
Asa Norrthon

Andere masterclasses

Brzo en Omgevingswet
Werken met het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma