Vergunningen en overgangsrecht

Om u voor te bereiden op de invoering van de Omgevingswet bieden we de volgende cursus aan “De Omgevingswet – Zijn wij nog vergunningplichtig?”. De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft voor de meeste bedrijven gevolgen voor de omgevingsvergunning (ook revisievergunning of milieuvergunning genoemd).

Van een bedrijf wordt verwacht dat zij de voorschriften van de milieuvergunning of omgevingsvergunning naleven, maar wat gebeurt hiermee als er geen Wet milieubeheer of Wabo meer is? Wij merken dat er onder bedrijven onrust heerst. Weet u al het antwoord op onderstaande vragen?

 • Ik heb al een vergunning – blijft die gelden en hoelang dan?
 • Ik heb een vergunning maar wat als ik een extra activiteit wil uitvoeren of iets aanpassen? Wat gebeurt er met mijn bestaande vergunning?
 • Ik heb een vergunning voor een activiteit waarvoor onder de Omgevingswet andere regels gaan gelden. Moet ik hieraan voldoen?
 • Ik wil een extra activiteit uitvoeren. Hoe kom ik erachter of deze meldings- of vergunningsplichtig is?
 • Blijft het omgevingsloket online (OLO) bestaan als portal om aanvragen in te dienen?
 • Is het waar dat zowel de Wet milieubeheer als het Activiteitenbesluit komen te vervallen?
 • Is het waar dat er straks geen bestemmingsplannen meer zijn?

Het kan het een hele zoektocht worden om erachter te komen of u straks nog vergunningplichtig bent en welke voorschriften er gaan gelden. Wij kunnen u hier uiteraard bij helpen. Daarnaast hebben wij een masterclass voorbereidt waarin wij een antwoord op bovenstaande vragen geven en u op de weg helpen om zelf de weg te vinden in de nieuwe regelgeving.

Kuiper & Burger geeft regelmatig kennissessies of masterclasses waarbij wij dieper ingaan op een thema. In aanloop naar de Omgevingswet organiseren wij sessies waarbij wij een specifiek deel uitlichten van de veranderingen waarmee uw bedrijf te maken kan krijgen na de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In de kennissessie “De omgevingswet – Zijn wij nog vergunningplichtig?” gaan wij in op de verschillende gevolgen voor de vergunning die kunnen ontstaan. De theorie wordt aan de hand van voorbeelden en enkele oefeningen inzichtelijk gemaakt. Indien u vragen heeft over de gevolgen voor uw organisatie, is er ook de mogelijkheid om deze te stellen.

Locatie: Jan van Beaumontstraat 1, 2805 RN  Gouda

Kosten: € 99,- ex btw

Groepsgrootte:  ca 8 personen

Interesse? Schrijf je in via onderstaand contactformulier.

Trainer Åsa Norrthon
Asa Norrthon

  Welke training/masterclass wil je volgen?

  Persoons gegevens

  Aanhef

  Titel

  Voornaam

  Tusenvoegsel

  Achternaam

  Bedrijf

  Functie

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Factuur sturen naar

  Kenmerk

  Andere masterclasses

  3 Werken met het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  Referenties

  Wat opdrachtgevers over ons zeggen

  In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

  Lees de referenties

  Alco Energy Rotterdam
  Enough