Haalbaarheidsonderzoek

Heeft u plannen voor uitbreiding van uw bedrijf? Wij onderzoeken de vergunning technische haalbaarheid daarvan. Tevens beoordelen wij of uw plannen passen in het bestemmingsplan. Wij zoeken uit welke procedures u moet doorlopen om de benodigde vergunningen te verkrijgen. Indien nodig doen wij meteen een paar snelle berekeningen om op hoofdlijnen inhoudelijke inpasbaarheid al te toetsen.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Due diligence
ABM-toets
Emissie – immissietoets
Bref / BBT-toets
PGS-toets
NRB-toets
ZZS-toets
Maatwerkonderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Quickscan
Quantitative Risk Assessment
Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
Geluidsonderzoek
Geuronderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma