Haalbaarheidsonderzoek

Heeft u plannen voor uitbreiding van uw bedrijf? Wij onderzoeken de vergunning technische haalbaarheid daarvan. Tevens beoordelen wij of uw plannen passen in het bestemmingsplan. Wij zoeken uit welke procedures u moet doorlopen om de benodigde vergunningen te verkrijgen. Indien nodig doen wij meteen een paar snelle berekeningen om op hoofdlijnen inhoudelijke inpasbaarheid al te toetsen.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Maatwerkonderzoek
Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
Quantitative Risk Assessment
Geluidsonderzoek
Geuronderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Emissie – immissietoets
ABM-toets
ZZS-toets
NRB-toets
PGS-toets
Bref / BBT-toets
Due diligence
Quickscan
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma