Quantitative Risk Assessment

Bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), zoals Brzo-bedrijven moeten verplicht een actuele QRA hebben. Dit geldt ook voor bedrijven die vanuit de Arbowet onder de ARIE-regeling vallen (Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie). Via ons netwerk verzorgen wij de QRA en stellen wij de verantwoording van het groepsrisico op.

Ook kan juist het omgekeerde nodig zijn, oftewel er zijn risico’s in de omgeving zoals Brzo-bedrijven, buisleidingen, spoorverbindingen of (snel)wegen en wilt u weten of uw plannen wel passen. Wij beoordelen voor u of de externe veiligheidsrisico’s passen.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Due diligence
ABM-toets
Emissie – immissietoets
Haalbaarheidsonderzoek
Bref / BBT-toets
PGS-toets
NRB-toets
ZZS-toets
Maatwerkonderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Quickscan
Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
Geluidsonderzoek
Geuronderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough