Quantitative Risk Assessment

Bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), zoals Brzo-bedrijven moeten verplicht een actuele QRA hebben. Dit geldt ook voor bedrijven die vanuit de Arbowet onder de ARIE-regeling vallen (Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie). Via ons netwerk verzorgen wij de QRA en stellen wij de verantwoording van het groepsrisico op.

Ook kan juist het omgekeerde nodig zijn, oftewel er zijn risico’s in de omgeving zoals Brzo-bedrijven, buisleidingen, spoorverbindingen of (snel)wegen en wilt u weten of uw plannen wel passen. Wij beoordelen voor u of de externe veiligheidsrisico’s passen.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Maatwerkonderzoek
Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
Geluidsonderzoek
Geuronderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Emissie – immissietoets
ABM-toets
ZZS-toets
NRB-toets
PGS-toets
Bref / BBT-toets
Due diligence
Quickscan
Haalbaarheidsonderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma