Bref / BBT-toets

Wij toetsen uw activiteiten aan de Europese Best Available Techniques Reference documents (Bref’s). Dit is verplicht voor bedrijven met IPPC-installaties, maar kan daarnaast ook handig zijn voor andere bedrijven bij het aanvragen van vergunningen. Daarnaast zijn er andere BBT-documenten in de wet vastgelegd (de Regeling omgevingsrecht) zoals de NRB, PGS, ABM, etc. Maar ook in het Activiteitenbesluit milieubeheer staan vele normen opgenomen, waaraan wij toetsen.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Maatwerkonderzoek
Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
Quantitative Risk Assessment
Geluidsonderzoek
Geuronderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Emissie – immissietoets
ABM-toets
ZZS-toets
NRB-toets
PGS-toets
Due diligence
Quickscan
Haalbaarheidsonderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma