Bref / BBT-toets

Wij toetsen uw activiteiten aan de Europese Best Available Techniques Reference documents (Bref’s). Dit is verplicht voor bedrijven met IPPC-installaties, maar kan daarnaast ook handig zijn voor andere bedrijven bij het aanvragen van vergunningen. Daarnaast zijn er andere BBT-documenten in de wet vastgelegd (de Regeling omgevingsrecht) zoals de NRB, PGS, ABM, etc. Maar ook in het Activiteitenbesluit milieubeheer staan vele normen opgenomen, waaraan wij toetsen.

Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Due diligence
ABM-toets
Emissie – immissietoets
Haalbaarheidsonderzoek
PGS-toets
NRB-toets
ZZS-toets
Maatwerkonderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Quickscan
Quantitative Risk Assessment
Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
Geluidsonderzoek
Geuronderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough