Onderzoek naar energiebesparing

Alle bedrijven moeten van de overheid energie besparen en maatregelen nemen die een terugverdientijd hebben van maximaal 5 jaar. Voor bedrijven met een kleine impact op het milieu (type A en B bedrijven, oftewel bedrijven die niet vergunning plichtig zijn) staan deze maatregelen al opgenomen in wet- en regelgeving. Vergunning plichtige bedrijven moeten zelf inventariseren welke maatregelen voor hun nuttig zijn. Wij stellen dit EBP voor u op.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Maatwerkonderzoek
Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
Quantitative Risk Assessment
Geluidsonderzoek
Geuronderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Vervoersplan
Emissie – immissietoets
ABM-toets
ZZS-toets
NRB-toets
PGS-toets
Bref / BBT-toets
Due diligence
Quickscan
Haalbaarheidsonderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma