Onderzoek naar energiebesparing

Alle bedrijven moeten van de overheid energie besparen en maatregelen nemen die een terugverdientijd hebben van maximaal 5 jaar. Voor bedrijven met een kleine impact op het milieu (type A en B bedrijven, oftewel bedrijven die niet vergunning plichtig zijn) staan deze maatregelen al opgenomen in wet- en regelgeving. Vergunning plichtige bedrijven moeten zelf inventariseren welke maatregelen voor hun nuttig zijn. Wij stellen dit EBP voor u op.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Due diligence
ABM-toets
Emissie – immissietoets
Haalbaarheidsonderzoek
Bref / BBT-toets
PGS-toets
NRB-toets
ZZS-toets
Maatwerkonderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Vervoersplan
Quickscan
Quantitative Risk Assessment
Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
Geluidsonderzoek
Geuronderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough