Toetsen en onderzoeken

Er kunnen verplichtingen in uw vergunningen opgenomen zijn, of benodigd om een vergunning te verkrijgen. Er heeft een incident plaatsgevonden, er zijn klachten uit de omgeving binnengekomen, een vereiste vanuit handhaving, of u wilt plannen onderzocht hebben. Toetsen en onderzoeken kunnen allerlei aanleidingen hebben.

Wij voeren allerlei toetsen en onderzoeken zelf uit. Daarnaast beschikken wij over een groot netwerk van specialisten. U heeft daarmee de beschikking over onze kennis, aangevuld met de kennis van onze externe specialisten.

Te denken valt aan Bref-toetsen, PGS-toetsen, NRB-toetsen, ZZS-toetsen, ABM-toetsen, MRA-toetsen, Energiebesparingsonderzoeken, AERIUS calculator berekeningen, due dilligence onderzoeken, haalbaarheidsonderzoeken en quickscans, incidentenonderzoeken, geluidsonderzoeken, luchtkwaliteitsonderzoeken, geuronderzoek, brandveiligheidsonderzoek, etc.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Onze onderzoeken

Maatwerkonderzoek
Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
Quantitative Risk Assessment
Geluidsonderzoek
Geuronderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Emissie – immissietoets
ABM-toets
ZZS-toets
NRB-toets
PGS-toets
Bref / BBT-toets
Due diligence
Quickscan
Haalbaarheidsonderzoek

Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma