ZZS-toets

Gebruik of aanwezigheid van Zeer Zorgwekkende Stoffen en potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS en (p)ZZS) dienen zoveel mogelijk voorkomen en/of geminimaliseerd te worden. De overheid wil inzicht hebben welke (p)ZZS bij u aanwezig zijn inclusief de maatregelen die u hieromtrent neemt. Wij inventariseren uw (p)ZZS en voeren deze toets voor u uit.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Due diligence
ABM-toets
Emissie – immissietoets
Haalbaarheidsonderzoek
Bref / BBT-toets
PGS-toets
NRB-toets
Maatwerkonderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Quickscan
Quantitative Risk Assessment
Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
Geluidsonderzoek
Geuronderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough