Incidentenonderzoek

Is er bij u een incident geweest en moet u daarnaar onderzoek doen? Of wilt u maximaal leren van incidenten en near misses? Wij kunnen dit incident voor u onafhankelijk onderzoeken, waarbij wij, afhankelijk van het incident of uw wensen, verschillende analysemethodieken kunnen inzetten voor incidentenonderzoek.

Incidenten en near-misses

Helaas kan ook bij uw bedrijf een incident of near-miss plaatsvinden. Het is belangrijk een incident grondig te analyseren met behulp van een incidentenonderzoek. Vaak wordt enkel de directe oorzaak geïdentificeerd. Door middel van een goed incidentenonderzoek achterhaalt u niet alleen de directe oorzaken, maar ook de achterliggende oorzaken zodat er effectieve maatregelen getroffen kunnen worden om incidenten in de toekomst te voorkomen.

Onze methodieken voor incidentenonderzoek

Wij voeren graag samen met u een incidentenonderzoek uit. Hiervoor beschikken wij over verschillende analyse methodieken zoals Tripod Bèta, Root Cause Analyse (RCA) en 5x why. Tripod Bèta staat internationaal bekend als één van de beste methodieken. De methode maakt de hele keten inzichtelijk zodat er grondige conclusies kunnen worden getrokken en er vervolgens effectieve maatregelen worden genomen. Wij hebben hierin onze eigen software waarvoor u een licentie kunt aanschaffen. Daarnaast geven wij ook trainingen waarin wij aan de hand van praktijkcasussen uitleggen hoe een incidentonderzoek uitgevoerd word.

Vragen over incidentenonderzoek

Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. Heeft u een incident dat u wilt laten onderzoeken? Heeft u vragen over incidentenonderzoek? Neem dan contact met ons op

Andere onderzoeken

Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Due diligence
ABM-toets
Emissie – immissietoets
Haalbaarheidsonderzoek
Bref / BBT-toets
PGS-toets
NRB-toets
ZZS-toets
Maatwerkonderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Quickscan
Quantitative Risk Assessment
Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
Geluidsonderzoek
Geuronderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough