ABM-toets

Bij lozingen op het oppervlaktewater of het riool moet u mogelijk een toets op de Algemene Beoordelings Methodiek (ABM) uitvoeren. Dit moet u mogelijk doen in het kader van een vergunning aanvraag. Bij Kuiper & Burger hebben we ruime ervaring met het uitvoeren van ABM-toetsen en helpen we u graag bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

Wat is een ABM toets?

Een ABM-toets is een toets die wordt uitgevoerd om de risico’s van een lozing op het oppervlaktewater of het riool in kaart te brengen. Hierbij wordt gekeken naar verschillende aspecten, zoals de samenstelling van de lozing, de mate van verdunning in het oppervlaktewater of het riool, en de effecten op het milieu. Op basis van deze gegevens wordt bepaald of de lozing al dan niet schadelijk is voor het milieu.

Wanneer is een ABM-toets nodig?

Een ABM-toets is nodig wanneer u een vergunning aanvraagt voor een lozing op het oppervlaktewater of het riool. Het bevoegd gezag (bijvoorbeeld de gemeente of het waterschap) kan eisen dat er een ABM-toets wordt uitgevoerd om de risico’s van de lozing in kaart te brengen.

Wat gebeurt er als de ABM-toets niet positief uitvalt?

Als de ABM-toets niet positief uitvalt, betekent dit dat de lozing schadelijk is voor het milieu. In dat geval zal het bevoegd gezag de vergunning niet verlenen. Bij Kuiper & Burger kunnen we u helpen bij het vinden van oplossingen om de lozing alsnog mogelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld door het aanpassen van de samenstelling van de lozing, of door het gebruik van zuiveringsinstallaties.

Wij helpen u graag verder

Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Due diligence
Emissie – immissietoets
Haalbaarheidsonderzoek
Bref / BBT-toets
PGS-toets
NRB-toets
ZZS-toets
Maatwerkonderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Quickscan
Quantitative Risk Assessment
Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
Geluidsonderzoek
Geuronderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough