NRB-toets

Gebruik en opslag van bodembedreigende stoffen moet voldoen aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2012. Hierin staat opgenomen welke combinatie van voorzieningen en maatregelen er aanwezig moet zijn om een verwaarloosbaar bodemrisico te verkrijgen. Wij voeren deze toets voor u uit. In sommige situaties kan ook een aanvaardbaar bodemrisico voldoende zijn.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Maatwerkonderzoek
Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
Quantitative Risk Assessment
Geluidsonderzoek
Geuronderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Emissie – immissietoets
ABM-toets
ZZS-toets
PGS-toets
Bref / BBT-toets
Due diligence
Quickscan
Haalbaarheidsonderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma