Luchtkwaliteitsonderzoek

Een luchtkwaliteitsonderzoek is een onderzoek dat inzicht geeft in de kwaliteit van de lucht op een bepaalde locatie. Dit kan bijvoorbeeld relevant zijn bij de aanvraag van een vergunning waarbij getoetst moet worden aan de Wet luchtkwaliteit. Bij Kuiper & Burger kunnen we een Niet In Betekenende toets (NIBM-toets) zelf uitvoeren of beschikken we over partners die een uitgebreider onderzoek voor u kunnen uitvoeren.

Wanneer is een luchtkwaliteitsonderzoek nodig?

Een luchtkwaliteitsonderzoek is nodig wanneer u bijvoorbeeld een vergunning voor een bouwproject aanvraagt, waarbij er sprake is van uitstoot van stoffen die de luchtkwaliteit kunnen beïnvloeden. Het is dan van belang dat er wordt onderzocht wat het effect van deze uitstoot op de omgeving is en of dit binnen de normen van de Wet luchtkwaliteit valt. Ook bij het opstellen van een bestemmingsplan kan het nodig zijn om de luchtkwaliteit te onderzoeken. Zeker als er sprake is van gevoelige bestemmingen zoals scholen, kinderdagverblijven of verzorgingstehuizen in de nabije omgeving.

Wat gebeurt er tijdens een luchtkwaliteitsonderzoek?

Tijdens een luchtkwaliteitsonderzoek worden onder andere de concentraties van verschillende stoffen in de lucht gemeten, zoals fijnstof en stikstofdioxide. Dit wordt gedaan door middel van metingen op locatie en berekeningen met behulp van geavanceerde software. Op basis van deze metingen en berekeningen wordt een rapport opgesteld met onze bevindingen en aanbevelingen.

Wat als het luchtkwaliteitsonderzoek niet positief uitvalt?

Als het luchtkwaliteitsonderzoek niet positief uitvalt, kan dat betekenen dat er maatregelen genomen moeten worden om de luchtkwaliteit te verbeteren voordat de vergunning verleend kan worden. Bij Kuiper & Burger denken we graag met u mee over mogelijke oplossingen en kunnen we u adviseren over de te nemen stappen.

Onze specialisten staan voor u klaar

Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. Onze ervaren adviseurs en partners zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van luchtkwaliteitsonderzoeken en hebben ruime ervaring in verschillende sectoren en markten.
Bij Kuiper & Burger kunnen we een Niet In Betekenende toets (NIBM-toets) zelf uitvoeren. Wij beschikken over een netwerk dat kan helpen met uitgebreide luchtkwaliteitsonderzoeken. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Due diligence
ABM-toets
Emissie – immissietoets
Haalbaarheidsonderzoek
Bref / BBT-toets
PGS-toets
NRB-toets
ZZS-toets
Maatwerkonderzoek
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Quickscan
Quantitative Risk Assessment
Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
Geluidsonderzoek
Geuronderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough