Veiligheid

Veiligheid is een breed begrip. En dat kunnen wij ook breed voor u invullen zowel voor wat betreft externe- als interne veiligheid.

Mogelijk valt uw bedrijf onder de Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie (ARIE) vanuit de Arbowet of het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). In dat geval is er een preventiebeleid zware ongevallen (PBZO) nodig met een bijbehorend veiligheidsbeheersysteem (VBS) en eventueel een veiligheidsrapport (VR). Wij stellen al deze documenten voor u op en zorgen voor implementatie hiervan inclusief auditing en beoordeling passend bij uw organisatie. Daarnaast adviseren we hoe Management of Change pragmatisch en effectief kan worden opgezet en uitgevoerd. En voeren een compliance aan wet- en regelgeving uit, zodanig dat u volledig “in control” bent.

Daarnaast voeren wij ook incidentenonderzoeken uit met behulp van Tripod bèta. Wij gebruiken daar onze eigen TR2 software voor en geven trainingen incidentonderzoek.

Onze toegevoegde waarde

Kuiper & Burger is een advies- en ingenieursbureau die onder andere gespecialiseerd is in veiligheid. Met al ruim 25 jaar ervaring met (complexe) Brzo, Bevi en ARIE bedrijven kennen wij veiligheid en helpen u uw veiligheid op een hoger niveau te krijgen en te houden. Wij hebben al vele verschillende onderzoeken en toetsen uitgevoerd, indien nodig samen met ons netwerk en zijn wij een klankbord voor u, bevoegd gezag of uw omgeving.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Onze Veiligheidsdiensten

Verscherpt toezicht
Arboveiligheid
Veiligheidscultuur
Incidenten en near-misses
Audits en beoordeling
Risico inventarisatie
Preventiebeleid zware ongevallen
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough