Preventiebeleid zware ongevallen

Alle bedrijven die onder ARIE-regeling of het Brzo vallen (zowel lage als hoge drempel inrichtingen) moeten een PBZO en een VBS hebben. De hoge drempel Brzo-bedrijven moeten daar bovenop een VR hebben. De inhoud hiervan is vastgelegd in de Arboregeling dan wel de SEVESO III richtlijn en uitgewerkt in de PGS6. Het is dus niet moeilijk te weten wat er moet zijn, het gaat er om hoe dat wordt vormgegeven. Wij houden van een pragmatische effectieve aanpak, waarbij wij deze documenten beknopt, toepasbaar en begrijpelijk houden

Het VBS is een systeem met een vergelijkbare structuur en systematiek als een ISO9001 kwaliteitssysteem of ISO14001 milieuzorgsysteem. Uiteraard is de inhoud wel anders en zijn normen voor veiligheid ook vastgelegd in wet- en regelgeving. De zes elementen moeten beschreven zijn zoals o.a. de risico inventarisatie en evaluaties, management of change en de beheersing van de uitvoering. Alle elementen zijn belangrijk, maar focus ligt vaak op deze twee elementen. Wij vullen alle elementen samen met u in.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere veiligheidsdiensten

Verscherpt toezicht
Arboveiligheid
Veiligheidscultuur
Incidenten en near-misses
Audits en beoordeling
Risico inventarisatie
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough