Verscherpt toezicht

Mocht u onder verscherpt toezicht zijn gesteld, breekt er een zeer lastige periode aan om hier weer vanaf te komen. Dit vereist een speciale aanpak direct vanaf het begin. Anders wordt de lastige periode zomaar ook een heel vervelende periode. Met bijbehorende kosten.

De overheid stelt u onder verscherpt toezicht aangezien zij van mening zijn dat u niet “in control” bent en de veiligheidsrisico’s te groot zijn. Beiden moeten dus aangepakt worden. Wij helpen u de juiste prioriteiten te stellen. Tevens helpen wij u in de communicatie en houding naar het bevoegd gezag.

Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere veiligheidsdiensten

Arboveiligheid
Veiligheidscultuur
Incidenten en near-misses
Audits en beoordeling
Risico inventarisatie
Preventiebeleid zware ongevallen
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough