Arboveiligheid

Werknemers moeten veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren zowel op kantoor, in werkplaatsen en met machines en installaties. Wij helpen u hierin de weg te vinden en bepalen met u of maatregelen genomen moeten worden en zo ja welke. Het gaat dan om de generieke RI&E en de diepte RI&E’s.

Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere veiligheidsdiensten

Verscherpt toezicht
Veiligheidscultuur
Incidenten en near-misses
Audits en beoordeling
Risico inventarisatie
Preventiebeleid zware ongevallen
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough