Privacy Statement

Kuiper & Burger Advies- en Ingenieursbureau, Persoonsgegevens en Privacy van klanten en relaties

Versie: maart 2020

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese General Data Protection Regulation (GDPR) in werking getreden, oftewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is voor ons aanleiding aan te geven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en hoe wij in het algemeen omgaan met privacy.

Onze website www.kuiperburger.nl maakt gebruik van https, dat wil zeggen de beveiligde manier van communicatie. U ziet dit aan het gesloten hangslotje. Daarmee wordt de communicatie tussen u en ons versleuteld en kunnen anderen niet meelezen met wat u bekijkt op onze website.

Tevens wordt er voor ons digitaal dossier en onze Tripod Bèta software TR2 gebruik gemaakt van versleutelde informatieoverdracht via https.

Op onze website zijn cookies actief. Hiervoor is er een cookie-melding op onze website geplaatst, die indien gewenst ook uitgezet kan worden. Wij bewaren de verzamelde gegevens maximaal 6 maanden conform het vrijstellingsbesluit WSB. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd of vernietigd. Onze webbeheerder heeft eveneens toegang tot deze gegevens. Met de webbeheerder hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de bewaartermijn en het anonimiseren is vastgelegd, alsmede het niet mogen delen van gegevens met derden. De gegevens worden niet verkocht aan derden of gedeeld met derden.

Voor het overzicht van al onze klanten en relaties gebruiken wij  Microsoft Outlook. Alle klanten en relaties staan opgenomen in de “Contactpersonen”. Het privacy Statement van Microsoft vindt u hier. In ons contactpersonen register worden uw zakelijke gegevens opgenomen, zoals die op uw visitekaartje staan. Hierbij is ook aangegeven of deze klant/relatie onze nieuwsbrief “Highlights” ontvangt. Als u onze Highlights niet meer wilt ontvangen, kunt u zich altijd afmelden. Elke Highlights heeft die mogelijkheid. Ook uw e-mails worden in Outlook bewaard.

Wij gebruiken voor het versturen van onze Highlights het programma MailChimp. Dit programma vullen wij uitsluitend met de voor het versturen van onze Highlights benodigde informatie, oftewel uw aanspreekvorm (heer, mevrouw), uw achternaam en uw emailadres. Voor de privacyverklaring van MailChimp kunt u hier klikken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met (de producent van) MailChimp.

Alle relaties aan wie wij onze Highlights sturen, hebben van ons een Highlight gekregen die specifiek over privacy gaat. In deze Highlights wordt expliciet toestemming gevraagd om de Highlights te mogen blijven versturen. Deze toestemming bewaren wij.

De gegevens die wij van u bewaren zijn uw zakelijke gegevens (normaliter de gegevens die op uw visitekaartje staan, dan wel in uw e-mail). Wij bewaren geen privégegevens van u, tenzij die toevallig hetzelfde zijn als uw zakelijke gegevens. Als u wilt weten welke gegevens wij van u hebben, kunt u ons verzoeken hiervan een overzicht te geven. Als u (specifieke gegevens of alle gegevens) wilt verwijderen uit ons overzicht, kunt u dat laten weten via een e-mail aan info@kuiperburger.nl met daarin uw naam, e-mailadres en verzoek tot verwijdering. U krijgt een bevestiging van de verwijdering.

Alle projectgegevens staan op een server in Nederland, wij bewaren geen data op servers buiten Nederland (m.u.v. de gegevens die via Microsoft Outlook gaan, zoals hierboven al behandeld).

Tenslotte zijn wij actief op LinkedIn en Twitter. Hierop plaatsen wij berichten en blogs. Deze berichten zijn ook op onze website te zien. Gelet op alle commotie rondom Facebook hebben wij besloten onze Facebookpagina te verwijderen. Voor de volledigheid:

  • wij delen geen gegevens van u met derden tenzij dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een opdracht;
  • wij verkopen of delen geen gegevens van u met derden;
  • uw persoonsgegevens worden bij ons zorgvuldig behandeld. Voor ons is vertrouwelijkheid van uw gegevens essentieel in onze relatie met u.

Uiteraard houden wij ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Op onze website vindt u steeds de meest actuele versie.Als u meer wilt weten of vragen heeft, neem dan contact op met Marco van de Pavoordt

Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough