Stikstofdepositie berekenen voor uw project

Wilt u uw bedrijf uitbreiden? Of bent u bezig met nieuwe ontwikkelingen?

Het team van Kuiper & Burger is ervaren in het berekenen en rapporteren van stikstofdepositie.
We denken graag met u mee zodat u de juiste vergunningen kunt aanvragen en uw geplande ontwikkelingen door kunnen gaan.

Onze werkwijze

De Wet natuurbescherming eist dat aangewezen gebieden (de Natura 2000-gebieden) beschermd worden. Bedenk dat u, om de gevolgen in kaart te brengen voor Natura 2000-gebieden, uw stikstokdepositie dient te berekenen. Wij inventariseren uw stikstofbronnen en modelleren dat in het verplichte AERIUS calculator programma. Wij doen dat zowel voor de bouwfase als de gebruiksfase. Als blijkt dat uw plannen een te hoge stikstofdepositie geven, denken wij met u mee hoe dit op te lossen. Als gewenst stellen wij ook de benodigde aanvraag voor een vergunning op.
Wanneer uit de berekening blijkt dat binnen een Nature 2000-gebied de jaarlijkse stikstofdepositie niet hoger is dan 0,00 mol/ha per jaar, betekent dit dat de ontwikkeling door kan gaan. Helaas is dit vaak niet het geval. Door de aanschaf van nieuw materieel (kraan, shovel, etc.), een installatie met een verbrandingsmotor en het extra verkeer naar de locatie wordt de stikstofdrempel snel overschreden.

Wanneer is een stikstofdepositie berekening nodig?

Voor projecten die invloed kunnen hebben op Natura2000-gebieden, zoals ontwikkelingen in landbouw, woningbouw, wegenbouw en industrie, is het noodzakelijk om een stikstofdepositie berekening uit te voeren met de AERIUS-calculator. Deze berekening is verplicht voor activiteiten zoals nieuwbouw, uitbreidingen, wijzigingen in bestemmingsplannen en vergunningsplichtige evenementen. Het doel is om significant negatieve effecten op deze beschermde gebieden uit te sluiten, waarbij rekening gehouden moet worden met de emissie van stikstofverbindingen zoals ammoniak en stikstofoxiden die in de natuur kunnen neerslaan.

De drempelwaarde van de stikstofdepositie

Wanneer de depositie hoger is dan 0,00 mol/ha per jaar betekent dit niet direct dat de ontwikkelingen moeten worden afgeblazen. Vervolgens moet een beoordeling plaatsvinden om aan te tonen dat er geen significante gevolgen zijn voor de omgeving. Daarnaast helpen we u ook graag bij het zoeken naar oplossingen zodat de emissie verminderd kan worden.

Stikstofdepositie laten berekenen?

Bij Kuiper & Burger zijn we gespecialiseerd in het uitvoeren van stikstofdepositie berekeningen. Ontvangt u graag een offerte of heeft u een andere vraag over stikstofdepostie? Vul dan onderstaand contactformulier in of bel ons direct op 085 044 26 00.

Stel hier je vraag

  Andere onderzoeken

  Incidentenonderzoek
  Due diligence
  ABM-toets
  Emissie – immissietoets
  Haalbaarheidsonderzoek
  Bref / BBT-toets
  PGS-toets
  NRB-toets
  ZZS-toets
  Maatwerkonderzoek
  Luchtkwaliteitsonderzoek
  Ecologisch onderzoek soortenbescherming
  Vervoersplan
  Onderzoek energiebesparing
  Quickscan
  Quantitative Risk Assessment
  Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
  Geluidsonderzoek
  Geuronderzoek
  Referenties

  Wat opdrachtgevers over ons zeggen

  In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

  Lees de referenties

  Alco Energy Rotterdam
  Enough