Ecologisch onderzoek soortenbescherming

Bescherming van bedreigde dieren en planten (soorten) is tevens onderdeel van de Wet natuurbescherming. Wanneer u een braakliggend terrein gaat ontwikkelen dient er eerst een zgn. quickscan flora en fauna uitgevoerd te worden om te beoordelen of er (mogelijk) beschermde soorten aanwezig zijn. Via ons netwerk zorgen wij er voor dat deze quickscan wordt uitgevoerd. Indien blijkt dat er beschermde soorten aanwezig zijn, ondersteunen wij u met eventueel nader onderzoek of een ontheffing.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Maatwerkonderzoek
Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
Quantitative Risk Assessment
Geluidsonderzoek
Geuronderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Emissie – immissietoets
ABM-toets
ZZS-toets
NRB-toets
PGS-toets
Bref / BBT-toets
Due diligence
Quickscan
Haalbaarheidsonderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma