Ecologisch onderzoek soortenbescherming

Bescherming van bedreigde dieren en planten (soorten) is tevens onderdeel van de Wet natuurbescherming. Wanneer u een braakliggend terrein gaat ontwikkelen dient er eerst een zgn. quickscan flora en fauna uitgevoerd te worden om te beoordelen of er (mogelijk) beschermde soorten aanwezig zijn. Via ons netwerk zorgen wij er voor dat deze quickscan wordt uitgevoerd. Indien blijkt dat er beschermde soorten aanwezig zijn, ondersteunen wij u met eventueel nader onderzoek of een ontheffing.

Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Due diligence
ABM-toets
Emissie – immissietoets
Haalbaarheidsonderzoek
Bref / BBT-toets
PGS-toets
NRB-toets
ZZS-toets
Maatwerkonderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Quickscan
Quantitative Risk Assessment
Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
Geluidsonderzoek
Geuronderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough