Brandveiligheid

Voor automatische brandbeheersingssystemen, zoals sprinklers en schuim-blussystemen moeten uitgangspunten documenten (UPD) worden opgesteld, die tevens worden beoordeeld door certificerende instanties en bevoegd gezag. Ook overkoepelende brandveiligheidsplannen of masterplannen kunnen belangrijke documenten zijn voor uw bedrijf. Via ons netwerk verzorgen wij deze documenten voor u.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Due diligence
ABM-toets
Emissie – immissietoets
Haalbaarheidsonderzoek
Bref / BBT-toets
PGS-toets
NRB-toets
ZZS-toets
Maatwerkonderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Quickscan
Quantitative Risk Assessment
Geluidsonderzoek
Geuronderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough