Brandveiligheid

Voor automatische brandbeheersingssystemen, zoals sprinklers en schuim-blussystemen moeten uitgangspunten documenten (UPD) worden opgesteld, die tevens worden beoordeeld door certificerende instanties en bevoegd gezag. Ook overkoepelende brandveiligheidsplannen of masterplannen kunnen belangrijke documenten zijn voor uw bedrijf. Via ons netwerk verzorgen wij deze documenten voor u.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Maatwerkonderzoek
Quantitative Risk Assessment
Geluidsonderzoek
Geuronderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Emissie – immissietoets
ABM-toets
ZZS-toets
NRB-toets
PGS-toets
Bref / BBT-toets
Due diligence
Quickscan
Haalbaarheidsonderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma