Geluidsonderzoek

Geluidsonderzoek is een belangrijk onderdeel van de milieuvoorziening. Het heeft als doel om de geluidsoverlast in de omgeving te beperken. Dit is van groot belang voor bedrijven omdat het de werkomstandigheden van medewerkers en de relatie met omwonenden kan verbeteren. Een geluidsonderzoek kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd bij de aanvraag van een vergunning voor een nieuwe fabriek of bij de bouw van een windmolenpark.

Hoe wordt een geluidsonderzoek uitgevoerd?

Het geluidsonderzoek wordt uitgevoerd door een geluidsexpert. Dit is iemand die gespecialiseerd is in het meten en analyseren van geluid. Tijdens het onderzoek wordt er gekeken naar de geluidsbronnen, zoals verkeer, industrie en recreatie, en naar de geluidsbelasting in de omgeving. Hierdoor kan er een beeld worden geschetst van de huidige situatie. Uiteindelijk wordt er bepaald of er maatregelen genomen moeten worden om de geluidsoverlast te verminderen.

De kosten van een geluidsonderzoek
De kosten van een geluidsonderzoek variëren afhankelijk van de omvang, complexiteit en locatie van het onderzoek. Bovendien zijn er verschillende factoren die kunnen bijdragen aan de kosten. Denk hierbij aan het aantal geluidsmetingen, de tijdsduur van het onderzoek en de reiskosten. Om een goede indicatie van de kosten te ontvangen kunt u contact met ons opnemen. Wij geven u een prijsindicatie op basis van uw specifieke situatie en eisen.

Geluidsonderzoek aanvragen

Wij werken samen met partners die de juiste kennis en ervaring hebben voor het uitvoeren van een professioneel geluidsonderzoek.
De experts werken volgens de laatste wet- en regelgeving en zorgen voor een snelle en efficiënte afhandeling van uw aanvraag.
Ontvangt u graag meer informatie? Neem dan eenvoudig contact met ons op!

Andere onderzoeken

Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Due diligence
ABM-toets
Emissie – immissietoets
Haalbaarheidsonderzoek
Bref / BBT-toets
PGS-toets
NRB-toets
ZZS-toets
Maatwerkonderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Quickscan
Quantitative Risk Assessment
Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
Geuronderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough