Geuronderzoek

Een geuronderzoek is een onderzoek waarbij de geur van een product, ruimte of locatie wordt geanalyseerd en geëvalueerd. Het doel van een geuronderzoek is om te bepalen of de geur aangenaam is voor de mensen die ermee in contact komen en of de geur voldoet aan de eisen van de wet- en regelgeving.

Wanneer is een geuronderzoek nodig?

Er zijn veel verschillende situaties waarin een geuronderzoek belangrijk kan zijn. Bijvoorbeeld bij de productie van voedingsmiddelen, cosmetica en geurproducten, maar ook bij de bouw en inrichting van gebouwen, zoals kantoren en woningen. Een geuronderzoek is ook belangrijk bij de aanleg van industrieterreinen en de uitbreiding van bedrijven.

Een geuronderzoek starten

Wij werken samen met partners die de juiste kennis en ervaring hebben om de geur van een product of locatie te analyseren en te evalueren. Wij gebruiken geavanceerde geurmetingstechnieken en geuranalyseapparatuur om de geur van een product of locatie te bepalen. Zo kunt u zeker zijn dat de geur van uw product of locatie aangenaam is voor de mensen die ermee in contact komen en voldoet aan de wet- en regelgeving.

Meer informatie?

Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. Als u meer wilt weten over onze diensten of als u vragen heeft over een geuronderzoek, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder

Andere onderzoeken

Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Due diligence
ABM-toets
Emissie – immissietoets
Haalbaarheidsonderzoek
Bref / BBT-toets
PGS-toets
NRB-toets
ZZS-toets
Maatwerkonderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Quickscan
Quantitative Risk Assessment
Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
Geluidsonderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough