Kuiper en Burger Management Systemen KAM

Mensen

Wij vinden dat werken, naast een middel om geld te verdienen, vooral leuk moet zijn. Daarom hanteren wij onder andere flexibele arbeidstijden, waarbij wel voor alle adviseurs een basis wordt gelegd op welke dagen en op welke tijden zij normaliter aanwezig zijn. Daarnaast hebben alle adviseurs de mogelijkheid om af en toe een dag thuis te werken. Dat wordt ook wel Het Nieuwe Werken genoemd. Ons kantoor heeft een warme, prettige sfeer. Ook is het rustig op kantoor zodat geconcentreerd kan worden gewerkt. Iedereen heeft een goed bureau met dito bureaustoel. Onze targets voor de adviseurs zijn niet van dien aard dat nagenoeg alle werkuren declarabel moeten zijn. Overwerk kan voorkomen, maar is niet gebruikelijk. We zorgen er voor dat de adviseurs onderling prettig kunnen samenwerken, bij sollicitaties houden we daar expliciet rekening mee. Er is mogelijkheid tot parttime werken. Ook is het mogelijk om een langere vakantie te nemen middels deels onbetaald verlof. We hebben weinig hiërarchie en iedereen kan makkelijk bij de anderen terecht met vragen of voor ondersteuning. We organiseren jaarlijks een kerstdiner voor alle medewerkers en er is een jaarlijks een uitje waarbij de partners ook welkom zijn.

Milieu

Ons kantoor is goed geïsoleerd en heeft top-koeling. Hoewel dit het beste werkt als de ramen dicht zijn, kunnen in elk kantoor de ramen open. Dubbele zonwering is bij elk raam aanwezig. De vloeren zijn voorzien van marmoleum, een stevig en duurzaam materiaal. De verlichting in de toiletruimtes is voorzien van sensoren en gaat automatisch uit als er niemand is. Verwarming gaat middels een HR cv-ketel met radiatoren. Al het brief- en rapportpapier is FSC papier. We printen rapporten standaard dubbelzijdig, maar proberen in eerste instantie alleen digitaal aan te leveren. Wij scheiden ons kantoorafval (papier, plastic, glas, etc.). Voor algemeen gebruik kopen wij koffie, thee, sappen, frisdranken, koekjes en fruit. Voor zover mogelijk kopen wij biologisch en/of Fair Trade. Ons kantoor ligt op loopafstand van het treinstation Gouda en wij moedigen werknemers aan om (af en toe) met de trein te komen. Voor bezoek aan minder bereikbare opdrachtgevers hebben we voor onze adviseurs een abonnement op Green-Wheels.

Gouda

Geld

De eigenaren zijn de directeuren waardoor wij geen last hebben van aandeelhouders die korte termijn winstmaximalisatie nastreven. Uiteraard moet er winst gemaakt worden om de continuïteit te waarborgen. Dat wij vooral voor ogen houden wat op langere termijn goed voor het bedrijf is uit zich onder andere in de wat lagere targets voor de adviseurs, zoals hierboven al gemeld. Ook bij de investeringsbeslissingen en op andere vlakken hanteren wij deze filosofie.