info@kuiperburger.nl +31 (0)85 - 044 26 00
Ga omhoog

Medewerkers

Wie helpt u verder?

Verwacht van ons geen dikke pakken rapportage. Omdat wij ons vooral richten op praktische oplossingen, vallen daar deze rapportages ook onder. Zeg nou zelf, u leest die toch ook niet graag? Een compacte samenvatting, met echt alleen de noodzakelijke adviezen en pragmatische oplossingen is waar u veel gemakkelijker mee kan werken. En dat is waar het om draait ... werkende oplossingen.

 

 

     

Marco van de Pavoordt

Directeur

Complexe problematiek is mijn uitdaging. Ik vind het erg leuk om complexe zaken terug te brengen naar begrijpelijke en logische stukken, bij voorkeur op 1 A-4 te verwoorden in een flowschema. Daarbij heb ik hoge normen, waarden en gevoel voor rechtvaardigheid. Dat helpt mij om oplossingen te genereren die voor alle partijen acceptabel zijn. Ik kan dus goed rekening houden met en luisteren naar de belangen van derden, zoals omwonenden. En als ik onzin argumenten hoor, wil ik die meer gedetailleerd horen en  ook tegenspreken. Mijn verhaal is altijd eerlijk. En dat helpt mij ook bij rechtszaken, want soms is het nu eenmaal zo dat je naar de rechter moet voor een onafhankelijke toetsing. Ik voel mij een generalist, die het af en toe erg leuk vind om echt de diepte in te duiken, waardoor ik zo op verschillende vlakken een specialist ben geworden. Variërende  onderwerpen, ook buiten de primaire vakgebieden van Kuiper & Burger, zijn dus mijn ding. Daarbij werk ik graag voor industriële bedrijven, die ik goed snap vanuit mijn bedrijfsleven-achtergrond als zowel Milieucoördinator en QA-verantwoordelijke als Productiemanager.

 

 

 

Åsa Norrthon

Directeur

Ik houd er van om vastgelopen processen weer op de rit te krijgen. Hierbij streef ik naar haalbare resultaten en zorg ik voor objectieve en feitelijke argumenten om het gewenste doel te bereiken. Vaak ligt de sleutel niet alleen bij het beheersen van de materie, maar moeten er ook communicatieve problemen worden opgelost. Er is b.v. vaak sprake van onbegrip tussen de overheid en het bedrijfsleven. Ze begrijpen van elkaar niet wat ze bedoelen of wantrouwen elkaars drijfveren. Meestal zijn beiden echter van goede wil. Ik waardeer duidelijke communicatie en korte lijnen en zal blijven doorvragen totdat ik tot de kern van het probleem ben doorgedrongen. Met doorvragen en meedenken met de ander is er toch vaak een oplossing mogelijk. Wanneer mij dit lukt ben ik tevreden.

 

 

 

Anne van Hagen-van Rooijen

Adviseur

Het komt regelmatig voor dat de belangen of meningen van bevoegd gezag en bedrijven niet helemaal overeenkomen. Ik vind het leuk om daarin die weg te zoeken die zowel uitvoerbaar, vergunbaar als handhaafbaar is. Bij de projecten die ik doe ben ik altijd zeer betrokken: is dit de beste weg, waar zitten de risico’s en hoe zijn de relaties. Uiteindelijk is het allemaal voor één doel. Ik ben altijd ongelofelijk trots als iets ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt, wat ik alleen maar kende op A4 en A3-formaat. Bij zo’n draaiende machine of installatie krijg ik toch altijd pretoogjes. En dat voor een bioloog.

 

 

 

Bo┼żena Aeijelts Averink

Adviseur

Mijn achtergrond ligt in de procestechnologie met een expertise in katalyse. Ik ben van nature een echte onderzoeker met een groot analytisch vermogen. Ik duik het liefst zo diep mogelijk in de materie om de essentiële informatie te vinden. Bij Kuiper & Burger kan ik mijn brede kennis en ervaring op gebied van procestechnologie toepassen op actuele vraagstukken rondom milieu en veiligheid en kan ik dit combineren met het coördineren van complexe situaties en projectmatig werken. 

 

 

 

Raoul Hagenbeek

Adviseur

Milieukundig onderzoek en vertalen zijn twee van mijn passies. In het vak van adviseur bij Kuiper & Burger kan ik deze twee combineren, om een klant op de juiste manier van dienst te kunnen zijn. Een onderzoek zo op papier zetten dat de klant er verder mee kan en het bevoegd gezag de situatie begrijpt, dat is de uitdaging! Communicatie is het sleutelwoord, in gesprek met de klant definiëren we de vraag. Met deze vraag duik ik in een onderzoek van wetten en regels. Om weer op te duiken met een antwoord waar de klant mee geholpen is. Dan is het de uitdaging om dit antwoord zo te verwoorden, dat het voor iedereen een helder verhaal wordt. Omdat elke situatie anders is, vraagt elke situatie om een eigen benadering, dat is de uitdaging van het werk als adviseur.

 

 

 

Jurian Verlouw

Adviseur

Als generalist in veiligheid ben ik op vele domeinen inzetbaar voor strategisch en praktisch advies. Door mijn HBO-opleiding tot integraal veiligheidskundige aangevuld met een tweejarige Master in de Veiligheidswetenschappen ben ik in staat zowel een praktische als wetenschappelijke benadering te hanteren. Deze combinatie komt goed tot zijn recht voor bijvoorbeeld het inrichten van managementsystemen en bij het geven van onderbouwd advies op gebied van kwaliteit, arbo, veiligheid en milieu. Kenmerken die mij typeren zijn integriteit en nuchterheid, en kijk ik kritisch naar de zin en onzin van (veiligheids)maatregelen. De filosofie van Kuiper & Burger namelijk “helder en praktisch advies” past goed bij mij. 

 

 

 

 

Yolande van Grieken

Secretarieel medewerker

Sinds oktober 2015 werk ik als secretarieel medewerkster bij Kuiper & Burger.
In ben verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en regel alle praktische zaken.
Het contact met klanten en collega’s en de verschillende werkzaamheden, o.a. debiteuren- en crediteuren administratie,
maakt het tot een leuke afwisselende baan !

 

 

 

 

Alcuin Olthof

Architect

Mijn doel is realisatie met als uitgangspunt een vraagstelling en een (zekere) urgentie. Vanuit een brede ervaring en expertise ben ik in staat om met een pragmatische benadering en op een realistische manier een programma of de keuzes in een geïnitieerd project op te stellen of (opnieuw) ter discussie te stellen. Er is meer ruimte dan je denkt! De haalbaarheid van een project wordt daarbij niet alleen bepaald door het op elkaar afstemmen van de projectparameters, maar ook in het succesvol doorlopen van het proces. Ik benader daarbij het proces vanuit de inhoud. Hierbij ontstaat de ‘vanzelfsprekende’ logica waarop het draagvlak behouden of gemaakt en gecommuniceerd kan worden. Door mijn brede kennis ben ik in staat de opgave integraal te benaderen en de benodigde expertise aan te sturen en te inspireren tot het leveren van de maximaal haalbare kwaliteit. Met mijn creativiteit en flexibiliteit kunnen zaken worden opgevangen en bijgestuurd zonder daarbij de grote lijn en het doel (realisatie) uit het oog te verliezen.

 

 

 

René Guiaux

Specialist SHE

Als ARBO- en veiligheidsprofessional (Hoger Veiligheidskundige) richt ik mij op het ondersteunen van bedrijven en instellingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid, brand- & explosiebeveiliging en Milieu. Mijn toegevoegde waarde is het terugdringen van het aantal bedrijfsongevallen en daarmee persoonlijk letsel, directe en indirecte bedrijfsschade door onder andere productiestilstand voorkomen. Het zowel intern als ook extern verbeteren van het (veiligheids-)imago van het bedrijf, waardoor een prettige werksfeer ontstaat waarin iedereen optimaal functioneert en waardoor de verstandshouding met externe relaties zoals opdrachtgevers, leveranciers en het bevoegd gezag verbetert.