Ga omhoog

Medewerkers

Wie helpt u verder?

Verwacht van ons geen dikke pakken rapportage. Omdat wij ons vooral richten op praktische oplossingen, vallen daar deze rapportages ook onder. Zeg nou zelf, u leest die toch ook niet graag? Een compacte samenvatting, met echt alleen de noodzakelijke adviezen en pragmatische oplossingen is waar u veel gemakkelijker mee kan werken. En dat is waar het om draait ... werkende oplossingen.

 

 

     

Marco van de Pavoordt

Directeur

e  M.vdPavoordt@kuiperburger.nl

t  085 - 044 26 01

Complexe problematiek is mijn uitdaging. Ik vind het erg leuk om complexe zaken terug te brengen naar begrijpelijke en logische stukken, bij voorkeur op 1 A-4 te verwoorden in een flowschema. Daarbij heb ik hoge normen, waarden en gevoel voor rechtvaardigheid. Dat helpt mij om oplossingen te genereren die voor alle partijen acceptabel zijn. Ik kan dus goed rekening houden met en luisteren naar de belangen van derden, zoals omwonenden. En als ik onzin argumenten hoor, wil ik die meer gedetailleerd horen en  ook tegenspreken. Mijn verhaal is altijd eerlijk. En dat helpt mij ook bij rechtszaken, want soms is het nu eenmaal zo dat je naar de rechter moet voor een onafhankelijke toetsing. Ik voel mij een generalist, die het af en toe erg leuk vind om echt de diepte in te duiken, waardoor ik zo op verschillende vlakken een specialist ben geworden. Variërende  onderwerpen, ook buiten de primaire vakgebieden van Kuiper & Burger, zijn dus mijn ding. Daarbij werk ik graag voor industriële bedrijven, die ik goed snap vanuit mijn bedrijfsleven-achtergrond als zowel Milieucoördinator en QA-verantwoordelijke als Productiemanager.

 

 

 

Åsa Norrthon

Directeur

e  A.Norrthon@kuiperburger.nl

t  085 - 044 26 05

Ik houd er van om vastgelopen processen weer op de rit te krijgen. Hierbij streef ik naar haalbare resultaten en zorg ik voor objectieve en feitelijke argumenten om het gewenste doel te bereiken. Vaak ligt de sleutel niet alleen bij het beheersen van de materie, maar moeten er ook communicatieve problemen worden opgelost. Er is b.v. vaak sprake van onbegrip tussen de overheid en het bedrijfsleven. Ze begrijpen van elkaar niet wat ze bedoelen of wantrouwen elkaars drijfveren. Meestal zijn beiden echter van goede wil. Ik waardeer duidelijke communicatie en korte lijnen en zal blijven doorvragen totdat ik tot de kern van het probleem ben doorgedrongen. Met doorvragen en meedenken met de ander is er toch vaak een oplossing mogelijk. Wanneer mij dit lukt ben ik tevreden.

 

 

     

 

Bo┼żena Aeijelts Averink

Adviseur

e B.AeijeltsAverink@kuiperburger.nl

t  085 - 044 26 07

Mijn achtergrond ligt in de procestechnologie met een expertise in katalyse. Ik ben van nature een echte onderzoeker met een groot analytisch vermogen. Ik duik het liefst zo diep mogelijk in de materie om de essentiële informatie te vinden. Bij Kuiper & Burger kan ik mijn brede kennis en ervaring op gebied van procestechnologie toepassen op actuele vraagstukken rondom milieu en veiligheid en kan ik dit combineren met het coördineren van complexe situaties en projectmatig werken. 

 

 

 

Jurian Verlouw

Adviseur

e  J.Verlouw@kuiperburger.nl

t  085 - 044 26 06

Als generalist in veiligheid ben ik op vele domeinen inzetbaar voor strategisch en praktisch advies. Door mijn HBO-opleiding tot integraal veiligheidskundige aangevuld met een tweejarige Master in de Veiligheidswetenschappen ben ik in staat zowel een praktische als wetenschappelijke benadering te hanteren. Deze combinatie komt goed tot zijn recht voor bijvoorbeeld het inrichten van managementsystemen en bij het geven van onderbouwd advies op gebied van kwaliteit, arbo, veiligheid en milieu. Kenmerken die mij typeren zijn integriteit en nuchterheid, en kijk ik kritisch naar de zin en onzin van maatregelen. De filosofie van Kuiper & Burger namelijk “helder en praktisch advies” past dan ook goed bij mij. 

 

 

 

Diane Groot

Adviseur

e  D.Groot@kuiperburger.nl

t  085 - 044 26 09

Ik ben sinds augustus 2018 werkzaam bij Kuiper & Burger. Door mijn wetenschappelijke achtergrond heb ik een sterk analytisch vermogen en ik vind het leuk complexe vraagstukken uit te zoeken en helder en begrijpelijk te communiceren naar de klant. De diversiteit aan opdrachtgevers en de verschillende soorten vraagstukken maken dit werk voor mij interessant.

 

 

 

Laurean Dekker

Adviseur

e  L.Dekker@kuiperburger.nl

t  085 - 044 26 02

Mijn passies en interesses liggen bij water en milieu, waar je als klein waterland toch best veel mee te maken hebt. Daarnaast draag ik graag kennis over en help ik graag mensen kennis te vergaren. Als adviseur bij Kuiper & Burger zie ik mogelijkheden om dit te combineren. Als adviseur geef je klanten de juiste informatie die zij nodig hebben, zoek je complexe milieuvraagstukken uit en onderbouw je waar nodig.

 

 

 

 

 

 

 

Martin Tomas

Adviseur

e  M.Tomas@kuiperburger.nl

t  085 - 044 26 00

Na zo’n 20 jaar in het milieuvakgebied werkzaam te zijn voor advisering van bedrijven van groot tot klein zou je denken dat je de meeste uitdagingen al wel bent tegengekomen. Keer op keer blijkt echter dat schijnbaar vergelijkbare situaties toch altijd net iets anders liggen of dat gewijzigde wet- en regelgeving of jurisprudentie een andere uitleg noodzakelijk maken, maar dat is ook wat het werk interessant houdt. Mijn uitdaging hierin is om hetgeen door de klant gewenst is, zo goed mogelijk te vertalen naar de informatie die voor de bevoegde instanties noodzakelijk is en om, indien mogelijk, op voorhand mogelijke knelpunten te identificeren. Hierbij houd ik het graag zo simpel mogelijk en probeer ik de zin en onzin zoveel mogelijk van elkaar te scheiden.

 

 

Yolande van Grieken

Secretarieel medewerker

e  Y.vanGrieken@kuiperburger.nl

t  085 - 044 26 00

Sinds oktober 2015 werk ik als secretarieel medewerkster bij Kuiper & Burger.
In ben verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en regel alle praktische zaken.
Het contact met klanten en collega’s en de verschillende werkzaamheden, o.a. debiteuren- en crediteuren administratie,
maakt het tot een leuke afwisselende baan !

 

 

 

 

 

 

     
     

 

René Guiaux

Specialist SHE

e  info@kuiperburger.nl

t  085 - 044 26 00

Als ARBO- en veiligheidsprofessional (Hoger Veiligheidskundige) richt ik mij op het ondersteunen van bedrijven en instellingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid, brand- & explosiebeveiliging en Milieu. Mijn toegevoegde waarde is het terugdringen van het aantal bedrijfsongevallen en daarmee persoonlijk letsel, directe en indirecte bedrijfsschade door onder andere productiestilstand voorkomen. Het zowel intern als ook extern verbeteren van het (veiligheids-)imago van het bedrijf, waardoor een prettige werksfeer ontstaat waarin iedereen optimaal functioneert en waardoor de verstandshouding met externe relaties zoals opdrachtgevers, leveranciers en het bevoegd gezag verbetert.


 

 

 

Alcuin Olthof

Architect

e  info@kuiperburger.nl

t  085-044 26 00

 

Mijn doel is realisatie met als uitgangspunt een vraagstelling en een (zekere) urgentie. Vanuit een brede ervaring en expertise ben ik in staat om met een pragmatische benadering en op een realistische manier een programma of de keuzes in een geïnitieerd project op te stellen of (opnieuw) ter discussie te stellen. Er is meer ruimte dan je denkt! De haalbaarheid van een project wordt daarbij niet alleen bepaald door het op elkaar afstemmen van de projectparameters, maar ook in het succesvol doorlopen van het proces. Ik benader daarbij het proces vanuit de inhoud. Hierbij ontstaat de ‘vanzelfsprekende’ logica waarop het draagvlak behouden of gemaakt en gecommuniceerd kan worden. Door mijn brede kennis ben ik in staat de opgave integraal te benaderen en de benodigde expertise aan te sturen en te inspireren tot het leveren van de maximaal haalbare kwaliteit. Met mijn creativiteit en flexibiliteit kunnen zaken worden opgevangen en bijgestuurd zonder daarbij de grote lijn en het doel (realisatie) uit het oog te verliezen.