ATKB is een onafhankelijk milieuadviesbureau dat overheden en het bedrijfsleven ondersteunt bij het oplossen van hun milieuvraagstukken. Gespecialiseerd in bodem, water, ecologie en ruimtelijke ontwikkeling.