info@kuiperburger.nl +31 (0)85 - 044 26 00
)
Ga omhoog

Privacy Statement

Kuiper & Burger Advies- en Ingenieursbureau, Persoonsgegevens en Privacy van klanten en relaties

Versie: 22 mei 2018

De afgelopen tijd is er veel nieuws geweest omtrent privacy. Facebook is uitgebreid in het nieuws gekomen met het doorgeven van persoonlijke gegevens aan Cambridge Analytica en hoe Facebook en Cambridge Analytica met deze persoonlijke gegevens om gaan. Hiernaast is er de nieuwe Europese General Data Protection Regulation (GDPR) die op 25 mei 2018 in werking treedt, in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is voor ons aanleiding aan te geven, hoe wij met om gaan met persoonsgegevens van u en hoe wij in het algemeen omgaan met privacy.

Te beginnen met onze website www.kuiperburger.nl. Onze website maakt gebruik van https, dat wil zeggen de beveiligde manier van communicatie. U ziet dit aan het gesloten hangslotje. Daarmee wordt de communicatie tussen u en ons versleuteld en kunnen anderen niet meelezen met wat u bekijkt op onze website.

Voor onze klanten die gebruik maken van ons digitaal dossier: ook hiervoor wordt gebruik gemaakt van versleutelde informatieoverdracht via https.

Van de bezoekers op onze website registreren wij een aantal zaken. Dit zijn m.n. het IP-adres en welke websitepagina’s worden bezocht. Wij gebruiken bewust geen Google Analytics o.i.d., maar de statistiek van de webserver zelf (elke server houdt deze gegevens bij, omdat het onderdeel is van de normale communicatie tussen twee computers, zoals optreedt als een website wordt bezocht). Daardoor blijven deze gegevens dus alleen bij ons. Wij bewaren de volledige gegevens maximaal 6 maanden conform het vrijstellingsbesluit WSB. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd of weggegooid. Ook onze webbeheerder heeft logischerwijs toegang tot deze gegevens. Hiermee hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin de bewaartermijn en het anonimiseren is vastgelegd, alsmede het niet mogen delen van gegevens met derden. Wij gebruiken de geregistreerde gegevens niet om bezoekers te achterhalen (voor zover dat mogelijk is) en/of om bezoekers actief te benaderen. De gegevens worden niet verkocht en niet gebruikt om advertenties naar u te sturen. De verzamelde gegevens worden ook niet gedeeld met anderen.

Deze verzamelde gegevens gebruiken wij om onze website te optimaliseren door te kijken hoe onze website wordt bezocht en welke pagina’s wel en niet bekeken worden.

Wij maken geen gebruik van cookies (er wordt dus niets op uw computer geïnstalleerd) en hebben geen specifieke trackers op onze website geïnstalleerd.

Uiteraard hebben wij een overzicht van al onze klanten en relaties. Wij gebruiken daarvoor Microsoft Outlook. Oftewel, alle klanten en relaties staan opgenomen in de “Contactpersonen”. De privacy statement van Microsoft vindt u hier. Hierin worden uw zakelijke gegevens opgenomen, zoals die op uw visitekaartje staan. Hierbij is ook aangegeven of deze klant/relatie onze nieuwsbrief “Highlights” ontvangt. Als u onze Highlights niet meer wilt ontvangen, kunt u zich altijd afmelden. Elke Highlights heeft die mogelijkheid. Ook uw e-mails worden in Outlook bewaard.

Wij gebruiken voor het versturen van onze Highlights het programma MailChimp. Dit programma vullen wij uitsluitend met de voor het versturen van onze Highlights benodigde informatie, oftewel uw aanspreekvorm (heer, mevrouw), uw achternaam en uw emailadres. Voor de privacyverklaring van MailChimp kunt u hier klikken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met (de producent van) MailChimp.

Alle relaties aan wie wij onze Highlights sturen, hebben van ons een Highlight gekregen specifiek over privacy. In deze Highlights wordt expliciet toestemming gevraagd om de Highlights te mogen blijven versturen. Deze toestemming bewaren wij.

De gegevens die wij van u bewaren, zijn uw zakelijke gegevens (normaliter de gegevens die op uw visitekaartje staan dan wel in uw e-mail). Wij bewaren geen privégegevens van u, tenzij die toevallig hetzelfde zijn als uw zakelijke gegevens. Als u wilt weten welke gegevens wij van u hebben, kunt u ons verzoeken hiervan een overzicht te geven. Als u (specifieke gegevens of alle gegevens) wilt verwijderen uit ons overzicht, kunt u dat laten weten via een e-mail aan info@kuiperburger.nl met daarin uw naam, e-mailadres en verzoek tot verwijdering. U krijgt een bevestiging van de verwijdering.

Alle projectgegevens staan op een server in Nederland, wij bewaren geen data op servers buiten Nederland (m.u.v. de gegevens die via Microsoft outlook gaan, zoals hierboven al behandeld.)

Tenslotte zijn wij actief op LinkedIn en Twitter. Hierop plaatsen wij berichten en blogs. Deze berichten zijn ook op onze website te zien. Gelet op alle commotie rondom Facebook hebben wij besloten onze Facebookpagina te verwijderen.

Voor de volledigheid:

  • wij delen geen gegevens van u met derden tenzij dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een opdracht;
  • wij verkopen geen gegevens van u en wij maken geen gebruik van (gerichte) advertenties op social media;
  • uw persoonsgegevens worden bij ons zorgvuldig behandeld. Voor ons is vertrouwelijkheid van uw gegevens essentieel in onze relatie met u.

Mochten er redenen zijn om deze privacy verklaring aan te passen (buiten taalkundige redenen) dan zullen we dat in een Highlights bekendmaken.

Als u meer wilt weten of vragen heeft, neem dan contact op met Marco van de Pavoordt