Stikstofdepositie

Wilt u uw bedrijf uitbreiden? Of bent u bezig met nieuwe ontwikkelingen? Denk ook aan de gevolgen voor Natura 2000-gebieden en de grenswaarde van de stikstofdepositie.

Wat is stikstofdepositie en wat zijn de gevolgen voor Natura-2000 gebieden?

Stikstofdepositie is het neerslaan van stikstof op de bodem en in het water. Wanneer u plannen heeft voor een uitbreiding of nieuwe ontwikkelingen binnen uw bedrijf is het belangrijk om aan te kunnen tonen hoeveel stikstof, in de vorm van NOx of NH3, uw bedrijf extra gaat uitstoten. De gevolgen voor nabijgelegen beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden) moeten ook in kaart worden gebracht.

Het berekenen van de stikstofdepositie

Het berekenen van de immissie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden gebeurt met het programma AERIUS Calculator.

Als uit de berekening blijkt dat binnen een Natura 2000-gebied de jaarlijkse neerslag van stikstofverbindingen nergens hoger is dan afgerond 0,00 mol/ha kan de ontwikkeling zonder meer doorgang vinden.

Helaas blijkt dit vaak niet het geval. Extra verkeer van en naar het bedrijf, nieuw materieel (kraan, shovel, etc.) of een installatie met een verbrandingsmotor heeft al snel invloed op de hoeveelheden stikstofemissie van het bedrijf en daarmee de waarde van de stikstofdepositie.

De drempelwaarde van de stikstofdepositie

Een depositie (neerslag) van 0,01 mol/ha/jaar of meer betekent niet (zonder meer) dat het voorgenomen plan niet door kan gaan. Er zal een ‘passende beoordeling’ moeten worden gedaan om aan te tonen dat er geen ‘significante gevolgen’ zijn voor het natuurgebied of er moet gezocht worden naar alternatieve oplossingen om de uitbreiding met minder emissie toch te kunnen realiseren.

U kunt ook stikstofrechten vrij maken door te stoppen met een andere activiteit. Dit heet intern salderen.

Extern salderen kan ook. In dat geval worden stikstofrechten gekocht van een ander bedrijf. Uiteraard gelden er voorwaarden waar u aan moet voldoen, wilt u hier gebruik van maken.

Voor veel bedrijven is de stikstofdepositie complexe materie waar zij zelden mee te maken krijgen. Wij helpen graag bij zowel het berekenen van de stikstofdepositie, als bij het vinden van mogelijkheden om de ontwikkeling toch door te laten gaan. Neem contact met ons op.