Rene Guiaux

Specialist SHE

Als ARBO- en veiligheidsprofessional (Hoger Veiligheidskundige) richt ik mij op het ondersteunen van bedrijven en instellingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid, brand- & explosiebeveiliging en Milieu. Mijn toegevoegde waarde is het terugdringen van het aantal bedrijfsongevallen en daarmee persoonlijk letsel, directe en indirecte bedrijfsschade door onder andere productiestilstand voorkomen. Het zowel intern als ook extern verbeteren van het (veiligheids-)imago van het bedrijf, waardoor een prettige werksfeer ontstaat waarin iedereen optimaal functioneert en waardoor de verstandshouding met externe relaties zoals opdrachtgevers, leveranciers en het bevoegd gezag verbetert.

Ontmoet mijn collega's

Marco van de Pavoordt
Åsa Norrthon
Božena Aeijelts Averink
Martin Tomas
Yolande van Grieken
Katia Zahwi
Alcuin Olthof

Wil jij bijdragen aan milieu en veiligheid en ben je een probleemoplosser?

Vacature Ervaren Adviseur Milieu en Veiligheid

 • Locatie Den Haag
 • 32 – 40 uur per week
 • HBO-/WO-niveau
 • Probleemoplosser voor milieu en veiligheid
 • Flexibele werktijden
 • Volop inhoudelijke ontwikkelingsmogelijkheden

 Persoonlijke quote

“Havenbedrijven, afvalenergiecentrales, chemische industrie – bij Kuiper & Burger werken we voornamelijk voor grote bedrijven waar de milieuvraagstukken bovengemiddeld complex zijn. Ze hebben een expert zoals jij nodig die weet hoe de richtlijnen in elkaar steken. Een ervaren adviseur Milieu en veiligheid die hun belangen snapt en ze helpt met hun uitbreidingsplannen of nieuwe ontwikkelingen. Wil je meer contact met opdrachtgevers en meebeslissen over bedrijfsstrategie en marktontwikkeling? Dat kan bij ons! Solliciteer direct.”

Åsa Norrthon, Unitmanager Kuiper & Burger

Jouw inhoudelijke uitdaging als adviseur milieu en veiligheid

Jouw rol als adviseur is essentieel voor onze opdrachtgevers. Jij helpt ze bij het realiseren van hun toekomstplannen. Het werk als adviseur is uitdagend en veelzijdig. In de functie van adviseur Milieu en Veiligheid ben jij de spil in de vaak complexe projecten die je voor onze opdrachtgevers uitvoert. Om je een goed beeld te geven van het werk als adviseur:

 • Je bereidt de aanvragen omgevingsvergunning voor en stelt de benodigde toelichtende documenten op. Ook zorg je ervoor dat alle benodigde onderzoeken voor bijvoorbeeld geluid, luchtkwaliteit en gevaarlijke stoffen door collega’s of externe experts aangeleverd worden, compleet zijn en op tijd klaar staan. Je bewaakt de projectplanning en inhoudelijk stuur je je collega’s en externe experts aan.
 • Je ziet erop toe dat het gehele traject van een vergunningsaanvraag op een correcte manier wordt uitgevoerd. En je houdt rekening met de procedures die doorlopen moeten worden en de invloed die dit op de planning heeft.
 • Je begeleidt ook projecten voor bijvoorbeeld milieueffectrapportages, haalbaarheidsanalyses en audits voor milieu- en veiligheidsvraagstukken.
 • Jij onderhoudt de contacten met uiteenlopende opdrachtgevers. Je moet dan denken aan op- en overslagbedrijven, afvalverwerkers of productiefabrieken. Je bepaalt samen met de opdrachtgever de strategie en je zit regelmatig aan tafel bij de omgevingsdiensten die jouw werk uiteindelijk beoordelen.

 Wat neem je mee als adviseur milieu en veiligheid?

Voor ons is het allerbelangrijkste dat je een verbinder bent. Als adviseur zorg je ervoor dat je de juiste mensen bij elkaar brengt en rekening weet te houden met de verschillende belangen bij een project. Verder zien we graag:

 • Allereerst heb je een relevante HBO- of WO-opleiding afgerond (bijvoorbeeld Milieukunde, Veiligheidskunde, Ruimtelijke Ordening of Toegepaste Natuurwetenschappen). Heb je een meer juridische achtergrond en ervaring met de omschreven werkzaamheden? Ook dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet.
 • Enkele jaren werkervaring binnen het vakgebied van milieu, veiligheid of vergunningen. Zo draai jij je hand niet om voor het aansturen van projecten en projectenteams en ben je gewend om inhoudelijk mee te werken vanuit jouw specialisme.
 • Een analytisch denkvermogen. Je weet verbanden te leggen en verbindingen te maken tussen de betrokken partijen.
 • Communicatie is één van je sterke kanten, die je zowel schriftelijk als mondeling inzet voor de afstemming met klanten en collega’s.
 • Je komt snel tot de kern van het probleem en hebt een visie op hoe je de klant kan meenemen in het gezamenlijk bereiken van het doel.
 • Je kunt snel schakelen in het werk en houdt hierbij het overzicht. Geen dag is hetzelfde en je vindt het leuk om bij onverwachte vragen direct actie te ondernemen.

Wat mag je van ons verwachten als adviseur milieu en veiligheid?

 • Je wordt deel van een team van professionals voor wie de kwaliteit van dienstverlening en plezier in en op het werk hoog in het vaandel staan.
 • Je werkt bij Kuiper & Burger, maar bent ook onderdeel van moederbedrijf DGMR. Hierdoor heb je de voordelen van een klein hecht team én een grote organisatie waar zaken goed geregeld zijn.
 • Je krijgt te maken met technische, juridische, organisatorische, strategische en commerciële aspecten van ons vak en zodoende de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen.
 • Je komt te werken bij een organisatie waar je jezelf mag zijn. Wij waarderen de diversiteit van onze mensen en streven naar een inclusieve cultuur. Iedereen moet zich betrokken en gewaardeerd voelen, ondanks de verschillen in achtergronden en aandachtsgebieden. Simpelweg omdat diversiteit tot de mooiste oplossingen leidt.
 • Wij gaan uit van de kracht van mensen en willen ze inzetten op die vlakken die ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. We geven je alle ruimte tot ontwikkeling en je krijgt bij ons vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheden.
 • Bij ons krijg je de ruimte om je werkweek zo in te richten dat het past bij jouw privéleven. Samen met jou kijken we naar de juiste balans tussen werken op kantoor en thuiswerken.
 • Wij bieden jou een werkplek waar je je snel thuis voelt. De locatie van waaruit je werkt, is onze vestiging in Den Haag. Deze zit op 5 minuten loopafstand van het Centraal Station.
 • Behalve een goed salaris, dat past bij de functie, bieden we je goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een 13e maand, collectieve winstdeling, collectieve pensioenregeling met een lage eigen bijdrage, NS business card, 27 vakantiedagen en een flexibel systeem waarmee je arbeidsvoorwaarden kunt uitruilen.

Interesse in de functie van adviseur milieu en veiligheid?

Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Neem dan contact op met Åsa Norrthon, Unitmanager K&B via telefoonnummer 085 044 26 00 of a.norrthon@kuiperburger.nl.

Heb je vragen over de procedure? Neem dan contact op met Sabine van Aartsen, hoofd P&O, via telefoonnummer 088 346 75 60.

Ben jij onze nieuwe adviseur? Solliciteer dan direct.

K&B/DGMR doet de werving & selectie volledig in eigen beheer. Daar zijn we trots op, mede ook door de successen die we daarin behalen. Om ons hier volledig op te kunnen blijven focussen, waarderen we het heel erg als we niet voortdurend worden gebeld door recruitment- en detacheringsbureaus. Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures wordt dan ook niet gewaardeerd.

Asa Norrthon

Åsa Norrthon

Wil je meer weten over deze vacature neem dan contact op met Åsa.
Telefoon: 085-044 26 00.
Ik help je graag!
Alcuin Olthof

Architect

Mijn doel is realisatie met als uitgangspunt een vraagstelling en een (zekere) urgentie. Vanuit een brede ervaring en expertise ben ik in staat om met een pragmatische benadering en op een realistische manier een programma of de keuzes in een geïnitieerd project op te stellen of (opnieuw) ter discussie te stellen. Er is meer ruimte dan je denkt! De haalbaarheid van een project wordt daarbij niet alleen bepaald door het op elkaar afstemmen van de projectparameters, maar ook in het succesvol doorlopen van het proces. Ik benader daarbij het proces vanuit de inhoud. Hierbij ontstaat de ‘vanzelfsprekende’ logica waarop het draagvlak behouden of gemaakt en gecommuniceerd kan worden. Door mijn brede kennis ben ik in staat de opgave integraal te benaderen en de benodigde expertise aan te sturen en te inspireren tot het leveren van de maximaal haalbare kwaliteit. Met mijn creativiteit en flexibiliteit kunnen zaken worden opgevangen en bijgestuurd zonder daarbij de grote lijn en het doel (realisatie) uit het oog te verliezen.

Ontmoet mijn collega's

Marco van de Pavoordt
Åsa Norrthon
Božena Aeijelts Averink
Martin Tomas
Yolande van Grieken
Katia Zahwi

Adviseur

Als adviseur bij Kuiper & Burger combineer ik mijn passie voor milieu en duurzaamheid met mijn achtergrond in bouw en projectmanagement. Ik adviseer bedrijven over hun problemen qua milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening. Ik houd me bezig met het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, stikstof-berekeningen en het opstellen van vergunningsaanvragen. Elke dag leer ik iets nieuws over de milieuwetgeving en zo lever ik een bijdrage aan een duurzame leefomgeving.

Ontmoet mijn collega's

Marco van de Pavoordt
Åsa Norrthon
Božena Aeijelts Averink
Martin Tomas
Yolande van Grieken
Yolande van Grieken

Secretarieel medewerker

Sinds oktober 2015 werk ik als secretarieel medewerkster bij Kuiper & Burger. Ik ben verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en regel alle praktische zaken. Het contact met klanten en collega’s en de verschillende werkzaamheden, o.a. debiteuren- en crediteuren administratie, maakt het tot een leuke afwisselende baan!

Ontmoet mijn collega's

Marco van de Pavoordt
Åsa Norrthon
Božena Aeijelts Averink
Martin Tomas
Martin Tomas

Adviseur

Na zo’n 20 jaar in het milieu vakgebied werkzaam te zijn voor advisering van bedrijven van groot tot klein zou je denken dat je de meeste uitdagingen al wel bent tegengekomen. Keer op keer blijkt echter dat schijnbaar vergelijkbare situaties toch altijd net iets anders liggen of dat gewijzigde wet- en regelgeving of jurisprudentie een andere uitleg noodzakelijk maken, maar dat is ook wat het werk interessant houdt. Mijn uitdaging hierin is om hetgeen door de klant gewenst is, zo goed mogelijk te vertalen naar de informatie die voor de bevoegde instanties noodzakelijk is en om, indien mogelijk, op voorhand mogelijke knelpunten te identificeren. Hierbij houd ik het graag zo simpel mogelijk en probeer ik de zin en onzin zoveel mogelijk van elkaar te scheiden.

Ontmoet mijn collega's

Marco van de Pavoordt
Åsa Norrthon
Božena Aeijelts Averink
Božena Aeijelts Averink

Adviseur

Mijn achtergrond ligt in de procestechnologie met een expertise in katalyse. Ik ben van nature een echte onderzoeker met een groot analytisch vermogen. Ik duik het liefst zo diep mogelijk in de materie om de essentiële informatie te vinden. Bij Kuiper & Burger kan ik mijn brede kennis en ervaring op gebied van procestechnologie toepassen op actuele vraagstukken rondom milieu en veiligheid en kan ik dit combineren met het coördineren van complexe situaties en projectmatig werken.

Ontmoet mijn collega's

Marco van de Pavoordt
Åsa Norrthon

Wij werken samen met

Om in te kunnen spelen op de behoefte van onze opdrachtgevers werken wij samen met diverse specialisten. Dit zijn mensen waarmee wij een vertrouwensrelatie hebben opgebouwd en waarmee wij snel zaken kunnen doen.

Alcuin Olthof

Alcuin Olthof

Als vastgoed professional werkt Alcuin Olthof met een brede ervaring en kennis vanuit het thema Ruimte aan plannen en projecten.

ATKB logo

ATKB

ATKB is een onafhankelijk milieuadviesbureau dat overheden en het bedrijfsleven ondersteunt bij het oplossen van hun milieuvraagstukken. Gespecialiseerd in bodem, water, ecologie en ruimtelijke ontwikkeling.

Aviv

Aviv

AVIV is een adviesbureau gespecialiseerd in externe veiligheidsvraagstukken. Het bedrijf richt zich o.a. op het opstellen van de kwantitatieve risicoanalyse.    

AVM-expert

AVM-expert

Als ARBO- en veiligheidsprofessional richt Rene Guiaux zich op het ondersteunen van bedrijven en instellingen op het gebied van Arbeidsomstandigheden, Veiligheid, Brand- & explosiebeveiliging en Milieu.    

Blauw luchthygiëne onderzoek en advies

Blauw

Buro Blauw is een onafhankelijk, internationaal opererend ingenieursbureau dat gespecialiseerd is in luchtkwaliteit.    

CoMedia3D

CoMedia3D

CoMedia3D houdt zich sinds 1992 bezig met visualisatie van de gebouwde omgeving in de breedste zin van het woord, zowel in illustraties als in animaties.    

DGMR

DGMR

Samen met opdrachtgevers werkt ingenieurs- en adviesbureau DGMR aan veilig, duurzaam en gezond wonen, werken en leven. Voor vandaag, morgen en de toekomst.

Leenheer

Leenheer

In de knoop met uw bluswatersysteem? Vraagt u zich wel eens af of uw bluswatersysteem wel werkt of voldoet als u het nodig heeft? Leenheer full service adviesbureau is expert op het gebied van brandveiligheid, bluswatersystemen en compliance.    

Legaltree

Legaltree

Advocatenkantoor Legaltree werkt exclusief met senior-advocaten die minimaal 8 jaar ervaring hebben om de hoogst mogelijke professionele kwaliteit en persoonlijke aandacht te bieden. Liesbeth Driest is gespecialiseerd in het algemene bestuurs- en omgevingsrecht, waaronder het milieu- en ruimtelijke ordeningsrecht.  

M+P

M+P

M+P is een internationaal opererend advies- en onderzoeksbureau werkzaam op het gebied van geluid, trillingen, lucht en bouwfysica.

Olfasense

Olfasense

Olfasense, dé geurspecialisten. Ooit gestart in Nederland, inmiddels met vestigingen door heel Europa en in India en Brazilië. Al 30 jaar biedt Olfasense aan industriële klanten de best mogelijke diensten op het gebied van geurmeting en geuradvies. Of het nu gaat om het beheersen van een conflictsituatie of een vergunningsaanvraag, waar het thema geur een […]

RG-Projecten

RG-Projecten

RG-Projecten is gespecialiseerd in projectmanagement voor omvangrijke projecten op het gebied van milieutechniek en opwekking van duurzame energie (afval- en biomassacentrales, windenergie). Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het gehele traject van conceptontwerp en -ontwikkeling tot inbedrijfstelling en oplevering.

Vacature Ervaren Adviseur Milieu en Veiligheid
Vacature Junior Adviseur Milieu en Veiligheid

Wil jij bijdragen aan milieu en veiligheid en ben je een probleemoplosser?

Vacature Junior Adviseur Milieu en Veiligheid

 • Locatie Den Haag
 • 32 – 40 uur per week
 • HBO-/WO-niveau
 • Probleemoplosser voor milieu en veiligheid
 • Flexibele werktijden
 • Volop ontwikkelingsmogelijkheden

Persoonlijke quote

Een groot bedrijf in de haven van Rotterdam wil uitbreiden en wil zeker weten hoe het zit met de huidige eisen voor het milieu en de omgeving. Als junior milieuadviseur heb ik bedrijven als deze bezocht. Tijdens de bedrijfsbezoeken stap je in het leven van werknemers van de grootste industrieën van Nederland. Je krijgt de kans de processen en terreinen te zien waar Nederland op draait. Dit inspireert mij tijdens mijn advieswerk, omdat je weet hoe belangrijk milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening is. We werken vooral aan milieuvraagstukken die bovengemiddeld complex zijn. Bedrijven rekenen op ons. Zonder de juiste vergunningen staan bedrijven stil. Wil jij ook bijdragen aan milieu en veiligheid? Solliciteer direct.

Katia Zahwi, adviseur bij Kuiper & Burger

Jouw inhoudelijke uitdaging als Junior Adviseur Milieu en Veiligheid

Elke dag met plezier naar je werk, dat is voor ons het allerbelangrijkste. Werk doen dat energie geeft en waar jouw talenten het beste tot hun recht komen. Samen kijken we naar welke werkzaamheden jou energie geven. Wat kun je allemaal doen in deze functie?

 • Wij werken voor bedrijven met een bovengemiddeld complex productieproces en voor bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, zoals de chemische industrie, afvalverwerkende bedrijven en overslagbedrijven. Dit kunnen zowel multinationals zijn als ook kleinere MKB-bedrijven. Je komt op plaatsen waar je normaal niet zo snel komt. Het ene moment sta je op het dak van een tank, het andere moment loop je langs de productielijn en zie je hoe bedrijven hun producten maken.
 • Een ervaren collega neemt je mee vanaf het begin van een project tot aan de oplevering. Afwisseling in de soorten projecten, maar ook variatie in opdrachtgevers maakt je werk enorm gevarieerd.
 • Je gaat met vraagstukken aan de slag die meestal zowel technisch als juridisch uitdagend zijn. Ze hebben allemaal als rode draad dat opdrachtgevers moeten voldoen aan de huidige milieueisen.
 • Je verzorgt aanvragen voor omgevingsvergunningen voor uitbreiding van of nieuwe ontwikkelingen binnen bedrijven. Je onderzoekt hoe het zit met milieu, geluid, gevaarlijke stoffen bij bijvoorbeeld productiebedrijven of afvalenergiecentrales.
 • Je stelt risicoanalyses op en maakt adviesrapporten voor de opdrachtgever, waarin je op een heldere wijze de boodschap overbrengt.
 • Je houdt je onder andere bezig met het uitrekenen van stikstofdeposities op beschermde natuurgebieden en gapanalyses op PGS (gevaarlijke stoffen). Zo ga je bijvoorbeeld naar Schiphol of de terminal van het havenbedrijf om te toetsen of de opslag van brandstoffen voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.
 • Je hebt intensief contact met opdrachtgevers. Je weet tot de kern van het probleem door te dringen en bepaalt de strategie om het doel te bereiken.

Wat neem je mee als Junior Adviseur Milieu en Veiligheid?

Het gaat hier om een juniorfunctie. Wij verwachten niet dat je alles al weet en dat is ook niet nodig. Je krijgt een mentor. Daarnaast staat een team van ervaren collega’s klaar om jou te begeleiden in deze functie. Op deze manier leer je tijdens het uitvoeren van projectwerk alle ins en outs over milieu en veiligheid. Het is fijn als je raakvlakken ziet met het volgende:

 • Je hebt bijvoorbeeld een afgeronde hbo- of wo-opleiding op het gebied van Milieukunde, Veiligheidskunde, Scheikunde, Ruimtelijke Ordening of Werktuigbouwkunde. En je bent geïnteresseerd in milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening. Heb jij een andere achtergrond, maar delen wij dezelfde belangstelling? Ook dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.
 • Je houdt van hoogwaardig, uitdagend en gevarieerd werk.
 • Je wilt de opdrachtgever graag helpen bij het vinden van een passende oplossing voor milieu en veiligheid.
 • Communicatie is één van je sterke kanten, zowel schriftelijk als mondeling. Je zoekt gemakkelijk afstemming met klanten en collega’s.
 • Je bent leergierig en duikt graag in regelgeving, bestemmings- en omgevingsplannen om de informatie op te halen die nodig is voor je project.
 • Je kunt snel schakelen in het werk en behoudt hierbij het overzicht. Geen dag is hetzelfde en je vindt het leuk om bij onverwachte vragen direct actie te ondernemen.

Wat mag je van ons verwachten als Junior Adviseur Milieu en Veiligheid?

 • Je wordt deel van een team van professionals voor wie de kwaliteit van dienstverlening en plezier in en op het werk hoog in het vaandel staan.
 • Je werkt bij Kuiper & Burger, maar bent ook onderdeel van moederbedrijf DGMR. Hierdoor heb je de voordelen van een klein hecht team én een grote organisatie waar zaken goed geregeld zijn.
 • Je krijgt te maken met technische, juridische, organisatorische, strategische en commerciële aspecten van ons vak en zodoende de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen.
 • Je komt te werken bij een organisatie waar je jezelf mag zijn. Wij waarderen de diversiteit van onze mensen en streven naar een inclusieve cultuur. Iedereen moet zich betrokken en gewaardeerd voelen, ondanks de verschillen in achtergronden en aandachtsgebieden. Simpelweg omdat diversiteit tot de mooiste oplossingen leidt.
 • Wij gaan uit van de kracht van mensen en willen ze inzetten op die vlakken die ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. We geven je alle ruimte tot ontwikkeling en je krijgt bij ons vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheden.
 • Bij ons krijg je de ruimte om je werkweek zo in te richten dat het past bij jouw privéleven. Samen met jou kijken we naar de juiste balans tussen werken op kantoor en thuiswerken.
 • Wij bieden jou een werkplek waar je je snel thuis voelt. De locatie van waaruit je op kantoor werkt, is onze vestiging in Den Haag. Deze zit op 5 minuten loopafstand van het Centraal Station.
 • Behalve een goed salaris dat past bij de functie bieden we je goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een 13e maand, collectieve winstdeling, collectieve pensioenregeling met een lage eigen bijdrage, NS business card, 27 vakantiedagen en een flexibel systeem waarmee je arbeidsvoorwaarden kunt uitruilen.

Interesse in de functie van Junior Adviseur Milieu en Veiligheid?

Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Neem dan contact op met Åsa Norrthon, Unitmanager K&B via telefoonnummer 085 044 26 00 of a.norrthon@kuiperburger.nl.

Heb je vragen over de procedure? Neem dan contact op met Sabine van Aartsen, hoofd P&O, via telefoonnummer 088 346 75 60.

Ben jij onze nieuwe Junior Adviseur Milieu en Veiligheid? Solliciteer dan direct.

DGMR doet de werving & selectie volledig in eigen beheer. Daar zijn we trots op, mede ook door de successen die we daarin behalen. Om ons hier volledig op te kunnen blijven focussen, waarderen we het heel erg als we niet voortdurend worden gebeld door recruitment- en detacheringsbureaus. Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures wordt dan ook niet gewaardeerd.

Asa Norrthon

Åsa Norrthon

Wil je meer weten over deze vacature neem dan contact op met Åsa.
Telefoon: 085-044 26 00.
Ik help je graag!

Berichtnavigatie