Er was goed over nagedacht. Er waren voldoende veiligheidsmaatregelen genomen. Toch heeft zich nu een incident voorgedaan. Wat is er misgegaan en hoe kunt u herhaling voorkomen? Dat zijn belangrijke vragen, want het antwoord op deze vragen is een belangrijke verbeterkans. Een goede analyse van de oorzaken die hebben geleid tot ontstaan van het incident kunnen uw proces sterker maken en uw medewerkers en klanten beter beschermen. Kuiper & Burger is een advies- en ingenieursbureau met een specialisatie in milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening. Wij bieden producten en ondersteuning aan op het gebied van incidentenanalyse.

De Tripod Beta methode ondersteunt de analyse van incidenten via een strategische benadering. Alle aspecten rondom het incident worden meegenomen: de direct falende veiligheidsvoorzieningen, maar ook de directe aanleidingen, omstandigheden en achterliggende oorzaken die tot het incident hebben geleid. De Tripod Beta methode maakt de hele keten inzichtelijk zodat verbeteringen daarin mogelijk worden en wordt voorkomen dat snelle oppervlakkige conclusies leiden tot niet effectieve maatregelen. Ook voor bijna-incidenten kan Tripod Beta worden ingezet, want ook van deze “near misses” kan worden geleerd en het bedrijfsproces preventief worden verbeterd.

incidenten en ongevallen analyseren

Wat is Tripod Beta?

Tripod Beta is een methode voor het analyseren van incidenten en ongevallen. Bij deze methode wordt er uit gegaan van falende veiligheidsvoorzieningen. Hierbij worden de falende beveiligingen en/of maatregelen geanalyseerd op omstandigheden, directe oorzaken of achterliggende factoren.

Tripod Beta analyse publiekelijk beschikbaar

Tripod Beta is incident onderzoek methode die volledig publiekelijk beschikbaar is. Onze missie is dan ook: het verlagen van de drempel voor een optimaal gebruik van Tripod Beta om (beter) te leren van incidenten. Kuiper & Burger maakt de software makkelijk beschikbaar om te zorgen dat er meer bedrijven mee kunnen werken. Daarnaast is de image van de methodiek dat het lastig is en veel tijd kost, dit proberen wij te verbeteren. Wij zorgen ervoor dat u er routinematig mee aan de slag gaat waardoor u niet anders meer wilt.

Visueel overzicht Tripod Beta

Tripod Beta biedt een visueel overzichtelijke weergave van gevaar, incident en gevolg en van de barrières die in het proces zijn ingebouwd om incidenten te voorkomen. Hierdoor wordt duidelijk welke barrières hebben gefaald, zoals bijv. de LOD (Lines of Defence). Anders dan andere methoden gaat Tripod Beta nog een stap verder, door ook de achterliggende oorzaken van de gefaalde barrières in kaart te brengen. Om te voorkomen dat stakeholders zoals verzekeringsmaatschappijen of advocaten de complexiteit van uw bedrijfsvoering onnodig verhogen, kan zo een visueel overzicht van de oorzaken u daarbij helpen.
TR2 Software

Licentiekosten TR2 Software

Kuiper & Burger heeft een belangrijke stap gezet om onze ambitie te realiseren om hét expertise centrum te worden op het gebied van Tripod incidentenanalyse. Door de strategische samenwerking met Safety Solutions Consultants (SSC), kan Kuiper & Burger ook de Tripod bèta software TR2, aanbieden. Meer informatie over de software kunt u hier vinden.

Tripod bèta software is gebruiksvriendelijke toegankelijke software waarmee gebruikers in staat worden gesteld om een Tripod boom te maken ter ondersteuning van incidentenonderzoeken. Ook kunnen met deze software bow-tie risico-inventarisaties worden gemaakt. Kuiper & Burger biedt de mogelijkheid voor een proeflicentie, zodat u de gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit van de TR2 webapplicatie zelf kunt ervaren. Neem contact met ons op voor meer informatie over de licentiekosten van TR2 Software.

Training en opleiding

Deze training wordt beoordeeld met een 8.4

Kuiper & Burger verzorgt regelmatig incidentenanalyse trainingen waarbij we de Tripod bèta toepassen. Daarnaast biedt Kuiper & Burger de mogelijkheid voor een in-company training. U kunt daarvoor contact opnemen met Laurean Dekker.

Bekijk onze Academy voor de eerste volgende trainingsdata.