IPPC

Wat is IPPC?

IPPC is een afkorting die staat voor Integrated Pollution Prevention and Control. Met de term IPPC-installaties worden installaties bij meestal grote bedrijven aangeduid die vallen onder de Richtlijn Industriële Emissies (RIE). De Rie is een door de Europese Unie opgestelde richtlijn die Europese-lidstaten dwingt om de milieueffecten van IPPC-installaties te reguleren. Zo moet Nederland onder andere de hoeveelheid IPPC-installaties en -vergunningen communiceren aan de Europese commissie.

Wanneer heeft een bedrijf een IPPC-installatie?

De Rie bepaalt of een bedrijf een IPPC-installatie heeft. Bedrijven met een IPPC-installatie worden ook wel IPPC-bedrijven genoemd. In bijlage 1 van de Rie liggen activiteiten vastgelegd met eventuele bijbehorende drempelwaarden. Een voorbeeld van deze activiteiten zijn: het vergassen of vloeibaar maken van steenkool en de fabricage van organisch-chemische producten zoals kunststof materialen. Een bedrijf wordt een IPPC-bedrijf genoemd wanneer het één of meer van de activiteiten uit bijlage 1 van de Rie uitvoert en de activiteit boven de eventuele drempelwaarde uitkomt. IPPC-installaties zijn veelal bedrijven die het milieu sterk kunnen belasten.

De activiteiten zijn vastgelegd voor de volgende categorieën

  • Energie-industrieën
  • Productie en verwerking van metalen
  • Minerale industrie
  • Chemische industrie
  • Afvalbeheer
  • Overige activiteiten

Regelgeving voor IPPC-bedrijven

Bedrijven met IPPC-installaties hebben een vergunning nodig om hun bedrijf te mogen exploiteren. Zo worden ze verplicht gesteld de best beschikbare technieken toe te passen om verontreiniging te beperken, zo min mogelijk energie en grondstoffen te gebruiken en zo min mogelijk afval te produceren. De beste beschikbare technieken worden beschreven in het Best Available Techniques-document (BREF). BBT-conclusies zijn onderdeel van BREF. De BBT-conclusies worden gebruikt als referentie voor de toetsing van de vergunningsvoorwaarden.

Laat uw BBT-toetsen

Bij Kuiper & Burger toetsen wij of uw activiteiten voldoen aan de BREF door middel van een BBT-toets. Dit is vereist voor IPPC-installaties maar is ook te adviseren voor andere bedrijven voor het aanvragen van vergunningen.

Heeft u vragen of wilt u graag weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough