De Wit beoordeelt het werk als snel, met hoge kwaliteit en, het belangrijkste, het bureau komt zijn afspraken na

De Wit beoordeelt het werk als snel, met hoge kwaliteit en, het belangrijkste, het bureau komt zijn afspraken na

Een checklist afwerken is zo gemakkelijk nog niet. Vaak zijn dergelijke lijsten complex en gedetailleerd, zeker als het gaat om zaken zoals de uitstoot van vervuilende stoffen. Vandaar dat NV Afvalzorg Holding van de diensten van Kuiper & Burger gebruik maakte. Arie de Wit is nog altijd blij met die beslissing. NV Afvalzorg Holding houdt zich voornamelijk bezig met, de naam zegt het al, afval. En wel de verwerking ervan. Arie de Wit, coördinator vergunningen bij het bedrijf, licht de activiteiten kort toe. “We hebben twee hoofdactiviteiten. Ten eerste doen we afvalverwerking, en dan doel ik op het storten van vooral bedrijfsafval. De tweede activiteit is het recyclen van afvalstoffen zoals bouw- en sloopafval. Zo krijgen we verontreinigde baggerspecie of grond aangeleverd. Die zuiveren we dan en brengen de grond opnieuw op de markt.”

Juiste partij op het juiste moment

In het verleden verrichtte Kuiper & Burger al het nodige werk voor Afvalzorg. Op verschillende locaties verleende het bureau zijn diensten, voornamelijk bij het aanvragen van vergunningen. Ook recent werd het bureau bij een project betrokken. Ditmaal ging het om de IPPC toets voor de percolaatwaterzuiveringsinstallatie op de stortlocatie Nauerna in Assendelft. “Onze installaties moeten aan Europese richtlijnen voldoen. Zo is voor de percolaatwaterzuiveringsinstallatie de IPPC richtlijn van toepassing. Deze gaat onder andere over het terugbrengen van de uitstoot van verontreinigde zaken zoals chemicaliën en stof.” Installaties die onder de IPPC richtlijn vallen moeten daar uiterlijk oktober 2007 aan voldoen. Om te kijken of de percolaatwaterzuiveringsinstallatie voldoet aan de IPPC, werd de hulp van Kuiper & Burger ingeschakeld. “Ze waren precies de juiste partij op het juiste moment”, aldus De Wit. “We hadden net een aanvraag gehad van Rijkswaterstaat om de toets te laten doen, en toen stonden ze al op de stoep.”

Weten wat je doet

Kuiper & Burger, vertegenwoordigd door Kristel Stassen, legde de bestaande installatie langs de eisen uit de richtlijn. “En dat is nog niet zo gemakkelijk”, zegt De Wit. “Die dingen zijn vaak erg gedetailleerd en complex. Maar soms bevatten ze ook zeer vage omschrijvingen. Je moet dus wel degelijk verstand van zaken hebben en precies weten waar je mee bezig bent.” De Wit is dan ook erg te spreken over de werkwijze en de resultaten die de keuze heeft opgeleverd. “De installatie is als het ware binnenstebuiten gekeerd. Ze wilden weten hoe het werkte, wat erin en eruit ging, of het een zuinige machine was, en noem maar op. Dat moest ook wel, want de richtlijn vraagt om allerlei specificaties van de installatie.”

Afspraken nakomen

De Wit beoordeelt het werk als snel, met hoge kwaliteit en, het belangrijkste, het bureau komt zijn afspraken na. “En dat is voor mij erg belangrijk. Vooral waar het gaat om vergunningen heb je te maken met andere verplichtingen die ook op tijd moeten worden nagekomen. Het is dan prettig als je op de professionaliteit van je partner kunt vertrouwen.”