“Kortom: dat vrijblijvende kennismakingsgesprek van twee jaar geleden heeft voor zowel Kuiper & Burger als voor AFS een uiterst prettig vervolg gekregen.” “Aanbeveling is de beste acquisitie”. Zo leidde de goede reputatie van Kuiper & Burger bij Luchthaven Schiphol tot een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij het op Schiphol gevestigde bedrijf: Aircraft Fuel Supply BV, kortweg AFS. De heer ing. Klaas Winters, General Manager van AFS vertelt hierover: “In dat kennismakingsgesprek van circa twee jaar geleden profileerde Kuiper & Burger zich uitermate deskundig. Toen een jaar later onze milieuadviseur door omstandigheden niet meer voor ons beschikbaar was heeft een tweede gesprek met Kuiper & Burger plaatsgevonden. Taco Kuiper en zijn medewerker drs. Pim Leltz, wisten ons op doeltreffende wijze een efficiënt realisatietraject voor het milieujaarverslag te communiceren. De deskundigheid die zij opnieuw ventileerden heeft geleid tot onze concrete opdracht.”

Aircraft Fuel Supply B.V. verzorgt namens de KLM en de op Schiphol vertegenwoordigde brandstofleveranciers: de ontvangst, behandeling en distributie van brandstof, alsmede de aanleg en exploitatie van alle vaste brandstoffaciliteiten op Schiphol. De voornaamste milieuaspecten die met de werkzaamheden van AFS samenhangen zijn: opslag van vliegtuigbrandstof, energieverbruik, emissie van bodem en lucht en productie van (gevaarlijke) afvalstoffen. Verder vindt op beperkte schaal waterverbruik en emissie naar lucht en water plaats. AFS telt slechts 22 medewerkers. Het is een relatief kleine organisatie die te maken heeft met een veelheid aan veiligheidsmaatregelen, milieumaatregelen en milieueisen.

De heer Winters: “Onze organisatie is relatief kleinschalig terwijl de milieuaspecten zeer zwaar wegen. Daarbij is AFS volop in beweging. Om een indruk van de in 2002 plaatsgevonden ontwikkelingen te geven: Depotinstallaties op Schiphol-Oost aan de ringvaart zijn geheel verwijderd en de bodem aldaar is gesaneerd; De kerosine-infrastructuur bij de lossteigers is verwijderd en ook daar is de bodem gesaneerd; Er is gestart met proefnemingen met een geheel nieuw type milieubeheersysteem voor signalering van (kleine) lekkages op de depots; De vergunningensituatie is geactualiseerd; De werkzaamheden rond de BRZO verplichtingen zijn afgerond; Er is een aanvang gemaakt met energiescans; De afvalregistratie is verbeterd; en Alle KVM-2002 doelstellingen zijn gerealiseerd. Daar komen veel milieuaspecten bij kijken en dat moet je als bedrijf niet allemaal in eigen beheer willen regelen. Bovendien is de inbreng van onafhankelijke externe deskundigen uitermate belangrijk en in sommige gevallen zelfs door wetgeving verplicht.”

Het Milieujaarverslag 2002 ziet er compleet en keurig verzorgd uit. Desgevraagd vertelt de heer Winters over het afgelegde traject: “Allereerst hebben we Kuiper & Burger voorzien van onze in de afgelopen jaren gepubliceerde milieujaarverslagen. Met alle aanvullende documenten en rapportages was dat hun uitgangspositie. Vervolgens heeft Kuiper & Burger hier in een aantal dagdelen aanvullend materiaal verzameld en milieugegevens geïnventariseerd en geanalyseerd. De opbouw van het milieujaarverslag 2002 heeft direct plaatsgevonden naar het door de overheid vastgestelde nieuwe model milieujaarverslag. We zijn dus geheel up-to-date. Zo bestaat ons jaarverslag 2002 uit een beknopt beschrijvend deel van 8 hoofdstukken, een getalsmatig deel met feiten en cijfers over het verslagjaar, en diverse bijlagen. Wat ik in de samenwerking met Kuiper & Burger als heel prettig ervaar is de grote toegevoegde waarde die zij ons leveren. Zo attendeerden zij ons erop dat wij over meer gegevens bleken te beschikken dan we zelf beseften. Feiten die in combinatie met andere beschikbare feiten tot nieuwe informatie leidde. Kortom: dat vrijblijvende kennismakingsgesprek van twee jaar geleden heeft voor zowel Kuiper & Burger als voor AFS een uiterst prettig vervolg gekregen.”