“Ervaren partner onmisbaar bij aanvraag revisievergunningen”

 Toen afval- en energiebedrijf AVR revisievergunningen moest aanvragen voor zijn locaties in Duiven en Rozenburg, besloot het Kuiper & Burger in te schakelen voor de nodige begeleiding. “Zelf zijn we redelijk ingevoerd in de materie, maar zij weten zoveel meer. Inmiddels zijn ze bijna een soort huisadviseur.”

Op de locaties in Duiven en Rozenburg verwerkt AVR in haar afvalenergiecentrales diverse soorten restafval. Dit afval wordt omgezet in energie, maar ook in grondstoffen. Zo worden metalen teruggewonnen uit de bodemas die overblijft na het verbrandingsproces en ook de bodemas zelf probeert het bedrijf zo hoogwaardig mogelijk af te zetten als grondstof. Vanaf zomer 2019 wordt in Duiven bovendien CO2 afgevangen. Dit gas wordt opgewerkt zodat het kan worden toegepast in kassen. In Rozenburg wordt de haalbaarheid van een afvangsysteem voor het broeikasgas inmiddels ook onderzocht. Er moet een businesscase zijn, maar daarnaast moet ook duidelijk worden of deze activiteit in Rozenburg vergund kan worden. Daarvoor stelt Kuiper & Burger een milieueffectrapportage op en begeleidt het bureau in het kielzorg daarvan een vergunningsaanvraag. Voor AVR is Kuiper & Burger inmiddels een logische partner voor een dergelijke opdracht. Na een kleine opdracht in 2017, begeleidt het bureau AVR sinds 2018 namelijk ook al bij de aanvraag van revisievergunningen voor Duiven en Rozenburg.

Ervaren partner

“Het aanvragen van een revisievergunning is een ingewikkeld proces”, vertelt Rolf Hetterschijt, manager SHEQ en Laboratory bij AVR. “Bovendien doe je dat misschien één keer in de 10 à15 jaar. Er gaat een hoop tijd en geld in zitten en het moet goed gebeuren. Daarom hebben we ervoor gekozen om Kuiper & Burger in de arm te nemen. We merken in alles dat ze bij veel bedrijven vergunningaanvragen begeleiden. Zelf zijn we redelijk ingevoerd, maar zij weten zoveel meer.”

Volgens Hetterschijt weet het bureau precies hoe ze zaken moeten opschrijven en presenteren. “Ze kennen de indieningsvereisten en weten dus precies welke informatie er op tafel moet komen. Als je informatie moet aanleveren over emissies naar lucht of water, weten zijn precies hoe diepgaand die informatie moet zijn. Ook weten ze precies wat de overheid van je mag eisen en wat niet. Dat voorkomt dat een overheidsadviseur je het hemd van het lijf vraagt, terwijl daar helemaal geen wettelijke grondslag voor is. Verder toetsen ze de consistentie van de aanvraag. Als je in een geluidsmodel invoert dat er een x-aantal vrachtauto’s op het terrein rijdt, moet dat in andere modellen die je toevoegt ook terugkomen.”

Laagdrempelig

Wat Hetterschijt in het bijzonder aanspreekt aan de samenwerking met Kuiper & Burger, is de laagdrempeligheid van het contact met de mensen van het bureau. “Rond zo’n revisievergunningsaanvraag heb je veel contact met elkaar, dan het is belangrijk dat dat soepel verloopt”, zegt de manager van AVR. “Zelf heb ik het gevoel dat ik Marco van de Pavoordt van Kuiper & Burger bij wijze van spreken bij nacht en ontij nog kan bellen met een technisch inhoudelijke en gedetailleerde vraag. En dan weet hij ook nog precies waar ik het over heb en hoe we ermee verder moeten. Dat vind ik heel knap. Mijn ervaring is dat grotere bureaus op dat punt toch slechter scoren. Daar kom je al snel uit bij de projectmanager die je aanspreekpunt is, maar die voor het antwoord te raden moet gaan bij zijn specialist.”

Inzicht in consequenties

Een ander nadeel van grotere bureaus vindt Hetterschijt dat ze vaak zeggen dat ze eerst een document willen hebben waarin al de basisinformatie en basiskeuzes voor een project staan. “Voor ons werkt dat niet”, zegt hij. “Pas als de milieueffectstudies op tafel liggen krijg je inzicht in de effecten van bepaalde keuzes. Soms wil je een onderdeel van je plan schrappen, bijvoorbeeld omdat er een flinke investering nodig is om dat onderdeel vergund te krijgen. Kuiper & Burger denkt daarin mee.”

Huisadviseur

Al met al is AVR tevreden met de samenwerking. “Toen we eind 2018 een tijdelijke vervanger voor onze SHEQ-coördinator in Duiven nodig hadden, kon Kuiper & Burger ons iemand uitlenen. Het grote voordeel daarvan is toch dat zo iemand ons bedrijf, de processen en de mensen al kent. In die zin is Kuiper & Burger haast onze huisadviseur geworden”, besluit Hetterschijt. De vergunning voor Rozenburg hoopt AVR in maart 2019 in te dienen. Die voor Duiven in de zomer van 2019.