Onderaan de streep: Kuiper & Burger

 Voor het realiseren van een innovatieve installatie die hout gaat omzetten naar aardgas, waren een milieu- en een bouwvergunning nodig. Niet alleen was sprake van tijdsdruk, vanwege de nieuwe technologie moest daarvoor soms ook worden gewerkt met aannames. Geen alledaagse opdracht dus. “Kuiper & Burger heeft ons gewoon veel werk uit handen genomen.”

Het plan om een vergassingsinstallatie voor hout in Noord-Holland te bouwen stamt uit 2009. Afvalbedrijf HVC benaderde destijds Koninklijke Dahlman om een studie uit te voeren naar het vergassen van hout als aanvulling op de bio-energiecentrale, waar HVC hout verbrandt en omzet naar stoom om daar elektriciteit van te maken. Samen met partner ECN, dat verschillende technologieën rond vergassing heeft ontwikkeld, voerde Dahlman het onderzoek uit. Hoewel HVC uiteindelijk besloot niet door te gaan met het project, willen ECN en Dahlman er wel graag verder mee. Ook de provincie Noord-Holland, dat het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland heeft opgericht, ondersteunt graag het duurzame energie-initiatief en binnen afzienbare tijd wordt in Gasunie nóg een partner gevonden. In een later stadium schuift ook Engie nog aan. “We zijn toen op zoek gegaan naar een nieuw terrein om de fabriek neer te zetten, en dat vonden we bij Taqa op industrieterrein Boekelermeer in Alkmaar.” Aan het woord is Jan van Leeuwen, namens Dahlman Renewable Technology B.V. (DRT) projectmanager en verantwoordelijk voor onder meer het proces van vergunningsaanvragen voor de nieuwe installatie.

Keuze

De fabriek in Alkmaar zal biomassa en relatief schoon sloophout vergassen door middel van de zogenoemde Milena-technologie. Vervolgens wordt dit gas gereinigd door de Olga- en Aqua-technologie, en opgewerkt tot aardgas (Esme-technologie). Alle technologieën zijn ontwikkeld door ECN en DRT en relatief nieuw. DRT brengt de Milena- en Olga technologie al wel op de markt, maar Esme bevindt zich nog in demonstratie fase. In februari 2016 vraagt het consortium aan Kuiper & Burger om een milieuvergunning voor de installatie aan te vragen. Van Leeuwen: “We hadden ook een offertevraag uitstaan bij een groot ingenieursbureau omdat ik graag een keuze wilde hebben. Kuiper & Burger was sowieso goedkoper, maar het grote verschil tussen beide was dat Kuiper & Burger een duidelijke toelichting gaf op bijvoorbeeld de uren, de inspanning, de doorlooptijden, wat ze wel en niet in rekening brachten en welke opties we zouden hebben. En onderaan de streep heeft deze partij een trackrecord. Dus zijn we met Kuiper & Burger in zee gegaan.”

Extra ruimte

De samenwerking leidt ertoe dat het consortium in oktober 2016 over een milieuvergunning beschikt. “Dat is zonder al te veel problemen gegaan hoewel er nog best wat obstakels waren. Ons ontwerp was namelijk niet altijd heel gedetailleerd en we moesten het dus soms met wat aannames doen. Ook over de look & feel van de installatie hebben we best wat vragen gehad. Daarbij hebben we geprobeerd zo goed mogelijk invulling te geven aan het beeldkwaliteitsplan van de gemeente en daar heeft Kuiper & Burger ook voorstellen voor gedaan. Dat is heel goed gegaan. Gelukkig werkte de gemeente ook bijzonder mee door binnen de verstrekte milieuvergunning ruimte te scheppen voor kortdurende testen op andere brandstoffen.

Bloedspoed

Om de fabriek – die straks per uur zo’n ton hout gaat omzetten naar zo’n 300 kuub aardgas – te bouwen is naast de eigen middelen en een lening ook een Demonstratie Energie-Innovatie subsidie nodig. De aanvraag hiervoor duurt wat langer dan verwacht en komt pas in juli 2017 rond. Hierdoor begint de tijd wat te dringen. Van Leeuwen licht toe: “De SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) voor de operationele kosten was al toegekend, maar stamde nog uit de tijd met HVC. En om die te behouden moesten we in april 2018 aardgas in het net voeden. Dat gingen we niet halen.” Besloten werd een nieuwe aanvraag te doen voor SDE+, maar in tegenstelling tot een aantal jaar geleden toen met de HVC nog sprake was van een bestaande koepelvergunning, moest daarvoor naast een milieuvergunning ook een bouwvergunning worden ingediend. En die had het consortium nog niet. “Om mee te kunnen doen met de  najaarsronde voor SDE+-subsidie in oktober 2017, hebben we verleden jaar met bloedspoed geprobeerd een bouwvergunning aan te vragen”, vertelt de projectmanager.

Ook voor deze aanvraag werd Kuiper & Burger ingeschakeld. “Zij hebben werkelijk alles gedaan om dat mogelijk te maken. Ze hebben samen met de gemeente Alkmaar fantastisch werk verzet met als uitkomst dat we op de tweede dag van de SDE+-ronde alles konden indienen.” Helaas is de SDE+-subsidie afgewezen. Probleem: de bouwvergunning betrof nog een voorlopige vergunning omdat de zes weken bezwaartermijn nog niet voorbij waren. Ondertussen is de bouwvergunning al wel definitief en gaat Van Leeuwen in maart 2018 opnieuw SDE+-subsidie aanvragen. Hij heeft er vertrouwen in dat het nu goed komt. Ook kijkt hij met tevredenheid terug op de samenwerking met Kuiper & Burger. “Ze hebben heel veel voor ons, en met ons geregeld. Ze hebben ons gewoon veel werk uit handen genomen. Ik zou ze dan ook zeker aanraden. Ondanks dat het bureau niet zo groot is, is hun expertise mij 100 procent meegevallen. Ze hebben echt experts in dienst. Ik zou nu direct weer voor Kuiper & Burger kiezen.”