De Brug Projecten BV heeft als core business het herontwikkelen van locaties. Zo ook de bedrijfsverplaatsing van tuincentrum Calkhoven te Nijverdal dat door een economisch ongunstige ligging naar een beter bereikbare locatie wenst te verhuizen.

Aan het woord is ing. A.J. Kleinjan, directeur van De Brug Projecten BV. “We zijn nu zo’n 2½ tot 3 jaar met het project Calkhoven in de weer. Voor het tuincentrum is een nieuwe locatie gezocht én gevonden. Echter om de bedrijfsverplaatsing haalbaar te maken is woningbouw op de huidige locatie noodzakelijk. Die locatie is erg gewild als woonlocatie want hij grenst aan het fraaie riviertje de Regge. We hebben het totale plan van bedrijfsverplaatsing als praatstuk bij de gemeente neergelegd. Daar is 2 jaar over gepraat. De gemeente wil het plan in hoofdzaak niet accepteren omdat de locatie naast een bedrijf ligt dat een milieucirkel zou hebben. Omdat de gemeente hiervoor tot nog toe geen goede argumenten overlegde hebben we deskundige hulp gezocht. Via een adviseur kwamen we op het spoor van Kuiper & Burger.”

Positieve wending

De Brug Projecten BV verstrekte – in samenspraak met de eigenaar van tuincentrum Calkhoven – aan Kuiper & Burger de opdracht om een, voor zowel burgemeester en wethouders als de gemeenteraad, verhelderend stuk op te stellen. “Immers, voor de tweede maal dreigde B en W ons plan van tafel te vegen. Door de rapportage van Kuiper en Burger heeft het hele proces een positieve wending genomen. De gemeente kijkt nu voor de derde keer naar ons plan en beraadt zich over wat nu daadwerkelijk wél en niet mogelijk is. Ik ben er van overtuigd dat we mede door de inbreng van Kuiper & Burger uiteindelijk onze plannen kunnen verwezenlijken.” aldus de heer Kleinjan.