“Niet meer dan een logische stap”

Een project met een grote tijdsdruk. Dat was de bouwvergunningsaanvraag voor uitbreiding van de kolenterminal van Ertsoverslag Europoort CV (EECV) in de Rotterdamse Haven. Niet alleen werd de tijdsplanning gehaald, ook bleef het project keurig binnen het beschikbare budget. “De professionele ervaring van Kuiper & Burger was een echte meerwaarde.”

Toen EECV in 2011 besloot om de bestaande kolenterminal uit te breiden, stond een ding als een paal boven water: eind 2011 moest de bouwvergunning rond zijn. “We moesten begin 2012 met de eerste bouwactiviteiten kunnen beginnen. In maart start namelijk het broedseizoen van de vogels en zetten we een gedeelte van ons terrein af voor de vogels. Vóór die tijd moest een bepaald gedeelte van de bouw al af zijn, wilden we in januari 2013 de terminal in bedrijf kunnen nemen”, licht dhr. Dipl.-Ing. Thomas Heyer, algemeen directeur van EECV, toe.

Groen licht

IJzererts en kolen, dat zijn de twee voornaamste stromen die EECV nu in de Rotterdamse haven ontvangt. Dat was niet altijd zo. Vanaf het ontstaan van het bedrijf in 1970 is voornamelijk ijzererts verwerkt, jaarlijks zo’n 24 miljoen ton. Pas in 2004 werd een kolenterminal in bedrijf genomen met een capaciteit van 4,5 miljoen ton. Heyer legt uit waarom die terminal er kwam. “In Duitsland sloten een aantal kolenmijnen, waardoor de import van kolen zou stijgen en er dus op- en overslagcapaciteit nodig werd. Maar we kwamen er al snel achter dat 4,5 miljoen ton opslagcapaciteit niet voldoende was. Schepen die hun kolen best bij ons wilden lossen, moesten uitwijken naar terminals van concurrenten.” Daarop ontstond in 2009 het plan voor uitbreiding van de terminal en werd zelfs al de milieuvergunning aangevraagd. Maar de Duitse aandeelhouders van EECV, ThyssenKrupp Steel Europe AG en Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, besloten de investering van 26 miljoen euro even uit te stellen. In 2011 kwam alsnog het groene licht, de opslagterminal voor kolen zou worden uitgebreid naar 7 miljoen ton.

Een goede adviseur

Voor de ontwikkeling van de kolenterminal in 2004 had EECV een aannemer ingeschakeld, die het traject van begin tot einde begeleidde. Om kosten te besparen, besloot het bedrijf ditmaal de touwtjes zelf in handen te houden. Voor de aanvraag van de bouwvergunning, de eerste van het bedrijf onder de nieuwe wet Wabo, wendde het zich tot ingenieursbureau Kuiper & Burger. Een niet meer dan logische stap, vindt Heyer. “Al jaren werken we samen met Kuiper & Burger en in alle milieutechnische vraagstukken zijn zij een goede adviseur gebleken. Zij hebben destijds bijvoorbeeld ook geholpen bij de aanvraag voor de milieuvergunning van de kolenterminal.” De vraag aan Kuiper & Burger was om de gesprekken met de vergunningverlener te voeren, de vergunningaanvraag uit te werken en de contacten met andere instanties te leggen. Met de nodige inspanningen lukte het om de vergunning voor de kerst van 2012 binnen te krijgen. Deze maand zal EECV de terminal officieel in bedrijf nemen. Heyer is tevreden. “De professionele ervaring van Kuiper & Burger en de manier waarop met de verschillende betrokken instanties is omgegaan, was een echte meerwaarde. Wij zijn nu bezig om een nieuwe Wet milieu revisievergunning van ons hele bedrijf aan te vragen. Kuiper & Burger hebben we daar al weer voor ingeschakeld.”